Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/30754
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Šalčiūtė-Pratkienė, Laura;Gruodytė, Edita
Title: Informuoto paciento sutikimo doktrinos samprata ir svarba sveikatos priežiūroje
Other Title: The Concept and importance of informed consent in health care
Is part of: Teisės apžvalga = Law review [elektroninis išteklius]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, nr. 1(10)
Extent: p. 136-170
Date: 2013
Keywords: Informuoto paciento sutikimas;Asmens autonomijos principas;Dvigubas nubaudimas;Asmens apsisprendimas;Sveikatos priežiūra;Informed consent;Patient’s autonomy;Self-determination;Health care
Abstract: Pacientų autonomijos principo išaukštinimas nustatė naują sveikatos priežiūros praktiką, kurioje sveikatos priežiūros specialistai buvo priversti persiorientuoti ir peržengti iš paternalistinių santykių modelio į lygiaverčių vaidmenų pasiskirstymą sveikatos priežiūros procese. Pacientų autonomija yra etinis principas, kuriuo grindžiama asmens teisė svarstyti ir priimti informuotus sprendimus kylančius iš objektyvaus, atidaus ir rūpestingo apsvarstymo. Be asmens autonomijos principo įgyvendinimo nėra galimas informuoto paciento sutikimo taikymas, nes šis principas būtent ir yra informuoto paciento sutikimo išraiška. Informuoto paciento sutikimas išreiškia žmogaus teisę pasirinkti sutikti ar atsisakyti tam tikros intervencijos ar gydymo, remiantis išsamiu informuotumu. Šis reikalavimas yra paremtas fundamentalia moraline pareiga, kad gerbiant asmens orumą, niekas negali veikti prieš jo valią. Gydymas be paciento sutikimo yra neteisėtas veiksmas
In the past, the motif of the primary idea of informed consent lay in ethical and legal principles which further developed into the patient’s right to accept or refuse certain treatment. The possibility to agree with or to reject certain treatment or procedure(s) has been declared to be an indispensable human right based on principles of human dignity and respect of human freedom. The previously predominating paternalistic relationships between a health care specialist and a patient lose the point since the patient has become the most important and active participant in the health care process. The increase of the importance of the patient’s position provided background for the development of the principle of the patient’s autonomy. In the second part of the 20th century, autonomy became the most valuable principle in the entire developed world. The new outlook and the highlighting of the patient’s autonomy principle established... More information can be found in the article
Internet: http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_2029-4239.N_1_10.PG_136-170
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/30754/1/ISSN2029-4239_2013_N_1_10.PG_136_170.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/1/30754
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Viešosios teisės katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Teisės apžvalga / Law Review 2013, nr. 1(10)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.1 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

126
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

96
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.