Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/300
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pečiulis, Žygintas
Title: Televizija ir valstybė : sąveikos metamorfozės
Other Title: Television and the state : metamorphoses of the interaction
Is part of: Agora, 2012, nr. 1, p. 11-24
Date: 2012
Keywords: Televizija;Valstybė;Konkurencinė rinka
Abstract: Straipsnyje analizuojamas televizijos santykis su valstybe, audiovizualinės masinės komunikacijos vaidmuo inicijuojant viešąjį dialogą. Valstybinio ir visuomeninio monopolio sąlygomis televizija atliko formalios valstybės institucijos funkciją. Griuvus monopoliui ir susiformavus konkurencinei rinkai, televizija vis dažniau siekia parodyti valstybės institucijų ar visuomeninių organizacijų nepajėgumą spręsti visuomenės problemas. Šios funkcijos imasi televizija. Šio amžiaus pradžioje prasideda naujas realybės imitavimo etapas, kai televizija ima eksperimentuoti, kurdama uždaras visuomenes. Straipsnyje mėginama atskleisti, kaip televizijos ir valstybės santykis siejasi su politinės komunikacijos kaita, visuomenės požiūriu į politiką ir politikus.
The article analyses the relationship between television and the state, and the role of the mass media in the initiation of public dialogue. Under conditions of state and public monopoly, television used to be a formal public institution. After the collapse of that monopoly and the formation of a competitive market, television is increasingly aiming to expose the inability of public institutions and organizations to solve social issues. Television is undertaking this function. The beginning of this century marks a new stage in the imitation of reality in which television embarks on experiments in creating closed societies. The article attempts to reveal how the relationship between television and the state is linked to shifts in political communication and the attitude of society to politics and politicians.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/300
https://hdl.handle.net/20.500.12259/300
Appears in Collections:Agora 2012, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

64
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.