Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/191
Type of publication: Knyga / Book
Author(s): Rimkutė, Erika;Utka, Andrius
Title: Metodiniai patarimai rašantiems kalbotyros darbus
Extent: 109 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2012
Keywords: Metodiniai nurodymai;Mokslo darbas;Elektroninis tekstas;Kalbotyra;Filologija;Methodical references;Linguistics;Philology;Scientific work;Electronic text
ISBN: 978-9955-12-763-5
Abstract: Ši metodinė priemonė skirta Lietuvių filologijos bakalauro programos studentams. Patarimai gali būti naudingi ir studijuojantiems kitose kalbotyros bakalauro programose, taip pat rengiantiems magistro darbus. Knygoje aiškinama, kaip naudoti elektroninių tekstų ruošimo priemones (teksto redaktorius, skaičiuokles-lenteles, prezentacijos programas), taikyti tyrimo metodus; rašoma apie mokslinių rašto darbų pobūdį, tokiems darbams keliamus reikalavimus. Čia pateikti reikalavimai, kurių reikia laikytis norint pateikti tinkamo turinio ir formos mokslinį darbą. Knygoje aiškinama, kaip cituoti, sudaryti ir tekste pateikti lenteles bei paveikslus, kaip sudaryti literatūros sąrašą, kaip išdėstyti tekstą, kaip pasiruošti darbą pristatyti žodžiu.
This textbook is intended for students of the Lithuanian philology programme. It may also be useful for students of other bachelor and master programmes of linguistics who are preparing their final theses. The textbook presents practical advice and recommendations how to use tools for electronic document creation (text editors, spreadsheet and presentation programmes) and how to apply research methods. The book introduces to characteristic features of academic writing and requirements that are necessary for successful submission of final theses. The textbook explains and gives examples how to cite, to make tables and figures, how to produce a reference list, how to organise a text, and how to present a work orally.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/191
https://hdl.handle.net/20.500.12259/191
Appears in Collections:2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 23, 2019

Download(s)

14
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.