Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12259/183
Type of publication: Knyga / Book
Author(s): Butkus, Alvydas
Title: Baltiškos impresijos : rinktiniai straipsniai
Extent: 211 p.
Publishing data: A. Butkaus leidykla „Aesti“
Date: 2008
Keywords: Užsienio ryšiai;Tarpusavio santykiai;Lietuva;Latvija;Kalbos politika;Foreign relations;Interrelations;Lithuania;Latvia;Language policy
ISBN: 9789986884231
Abstract: Lietuvos ir Latvijos tarpusavio santykiai, abiejų šalių santykiai su didžiosiomis kaimynėmis, tautinių mažumų keliamos pretenzijos ir veikla Lietuvoje bei Latvijoje, Baltijos šalių vadavimasis iš sovietinio kultūrinio ir kalbinio palikimo, gyventojų mentaliteto europėjimas ir jo kliūtys, Rusijos pastangos išlaikyti kalbinę, politinę ir ideologinę įtaką Baltijos šalyse, istorijos interpretacijų skirtumai, dar neaktualizuoti bendros istorijos faktai – visa tai buvo išbarstyta straipsniuose, autoriaus skelbtuose Lietuvos ir Latvijos spaudoje bei internetiniuose tinklapiuose 1996-2008 m. Į šią knygą sudėta dauguma minėtųjų straipsnių. Kai kurių jų keltosios aktualijos jau yra pasenusios ir turi tik istorinę vertę, tačiau daugelis klausimų taip ir lieka neišspręsti, vienas kitas jų net aštrėja.
The relations between Lithuania and Latvia, the relations of these two countries with their neighbour states, the claims of the national minorities in Lithuania and Latvia, the attempts of the society to release from the soviet linguistic and cultural heritage, the ways of coming back to the European society, the Russia’s attempts to sustain its linguistic, political and ideological influence in the Baltic states, some differences in the interpretation of our common history – all these questions were discussed in the articles published by the author in Lithuanian and Latvian press as well as in internet portals during 1996-2008. The book contains the main part of the publications mentioned. Some of them have lost their importance and can be considered as an example of topicality of a certain period, the others deal with the problems which are still hot today.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/183
https://hdl.handle.net/20.500.12259/183
Appears in Collections:3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.