Česlovo Milošo skaitymai

Permanent URI for this community

ISSN 2029-8692

Recenzuojamo rinkinio sudarytojai pateikia tarpkultūrinius tyrimus. Mokslininkai tiria asmenybę kaip besivystančią ir funkcionuojančią tam tikroje istorinėje epochoje, labai konkrečioje socialinėje aplinkoje. Tokiai rinkinio redakcinės kolegijos formuluojamai tyrimų tarpdiscipliniškumo paradigmai svarbus ne tik analizės objektas, bet ir profesionalus vienos ar kitos mokslinės grupės – amžiaus, regioninės ar socialinės ir t. t. – indėlis. Rinkinio sudarytojai mano, kad tyrimai, kuriais siekiama atskleisti tam tikras svarbias kultūrinio konteksto, kuriame sąveikauja mokslinės bendruomenės, ypatybes, yra aktualūs. Redakcinė kolegija apsiribojo esamų tyrimų etapo galimybėmis ir siūlo spręsti Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų bendruomenės, kai kurių Vidurio Europos universitetų mokslinių bendruomenių gvildenamas problemas.

In this peer reviewed collection of articles the compilers offers an interdisciplinary concept. The scientists investigate personality as a developing and functioning in particular historical epoch social environments. It is not important only object of analysis. The paradigm of interdisciplinary research inspire on closer examination professional contributions of different by age, regional or social etc. scientific groups to cross cultural prospect. The compiler believes that research directed to disclose some important facts of cultural context, in which the scientific community interact, are relevant. The Editorial Board present limited existing research facilities, offers a phase and addresses the problems at Vytautas Magnus University humanities community and another community from Central European universities.

Collections of this Community

Now showing 1 - 3 of 3