Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1389
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kamandulytė-Merfeldienė, Laura;Balčiūnienė, Ingrida
Title: Funkciniai pasakymų tipai sakytinėje lietuvių kalboje
Other Title: Types of sentences and their functions in spoken Lithuanian
Is part of: Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] = Thought elaboration: linguistics, literature, media expression : Collection of scientific articles. Vilnius : Vilnius University, 2016, (2015)
Extent: p. 11-29
Date: 2016
Keywords: Sakytinė kalba;Tekstynas;Pasakymas;Sintaksė;Funkcinis tipas;Spoken language;Corpus;Utterance;Function of sentence;Syntax
Abstract: Straipsnio tikslas ‒ aptarti sakytinės kalbos pasakymų funkcijas ir funkcinių pasakymų tipų dažnumą atsižvelgiant į sakytinės kalbos atmainas (spontaninę šnekamąją kalbą ir viešąją kalbą). Kiekybinis tyrimas parodė, kad sakytinėje kalboje konstatuojamieji pasakymai sudaro tik šiek tiek daugiau nei pusę visų pasakymų, o dialoginė sakytinio teksto struktūra lemia dažną klausiamųjų ir skatinamųjų pasakymų vartojimą. Konstatuojamųjų pasakymų tyrimas neatskleidė didelių skirtumų tarp viešosios kalbos ir spontaninės šnekamosios kalbos, tačiau pasakymų su tariamosios nuosakos tariniu analizė parodė, kad šis tipas yra būdingas viešajai kalbai, ypač viešiems pristatymams arba kalbai žiniasklaidoje. Atliktas tyrimas parodė, kad sakytinėje lietuvių kalboje gausiai vartojama klausiamųjų pasakymų. Tai lemia vyraujanti dialogo struktūra, informacijos keitimosi ir pokalbio palaikymo funkcijos. Tyrimo metu nustatyta, kad spontaninėje šnekamojoje kalboje vyrauja specialieji / konkretieji klausimai, o viešojoje kalboje ‒ tikrinamieji klausimai. Atliekant tyrimą pastebėta, kad sakytinėje kalboje pasitaiko dar neaprašytų reiškinių: neįprastos žodžių tvarkos atvejų ir gramatikose neminimų klausiamųjų dalelyčių. Analizuotose sakytinės kalbos atmainose užfiksuotas dažnas skatinamųjų pasakymų su liepiamosios nuosakos veiksmažodžiais vartojimas, taip pat pastebėta atvejų, kai skatinimas reiškiamas tiesiogine veiksmažodžio nuosaka. Tyrimas atskleidė, kad šaukiamieji pasakymai sakytinėje kalboje labai reti, o juose dažniausiai išreiškiama ir skatinamoji arba klausiamoji funkcija
The choice of the topic for the paper was determined by the present situation of researches that analyse spoken language. The syntax of spoken Lithuanian language has not been widely researched yet. Thus, this paper aims at analysing functions of the sentences in spoken language. The results of the study revealed almost equal number of declarative sentences in spontaneous speech and in public speech. The analysis of the interrogative function proves that spoken language contains frequent employment of interrogatives. Wh-questions are used more often in spontaneous speech and yes/no questions were more frequent in public speech. Among the yes/no questions, those without the interrogative particles were dominant. According to the syntax function interrogatives may be categorised as subject, object, attribute and conditional questions. The results of the analysis reveal that conditional questions are wide spread. In addition, the results obtained speak about the frequency of imperative sentences and the rare usage of exclamatory sentences in spoken Lithuanian
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1389
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

160
checked on May 1, 2021

Download(s)

157
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.