Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131973
Type of publication: journal article
Author(s): Kajėnienė, Alma;Vainoras, Alfonsas;Žumbakytė, Renata;Navickas, Zenonas;Gutkovas, Ramūnas
Title: Krepšininkų ir futbolininkų submaksimalaus veloergometrinio mėginio rodiklių histerezės analizė
Other Title: Assessment of hysteresis of the parameters that characterize the functional condition of human organism of basketball and soccer players during bicycle stress
Is part of: Sporto mokslas, 2007, nr. 3, p. 39-42
Date: 2007
Keywords: Fizinis krūvis;Atsigavimas;Histerezė;Physical load;Recovery;Hysteresis
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti submaksimalaus veloergometrinio mėginio ir atsigavimo metu atsirandančius sportininkų ir nesportuojančių asmenų fiziologinių rodiklių pokyčius, apskaičiuojant šių rodiklių normalizuotą histerezę. Tyrime dalyvavo 270 sveikų savanorių (trys vyrų – krepšininkų, futbolininkų ir nesportuojančiųjų – grupės bei dvi moterų – krepšininkių ir nesportuojančiųjų – grupės). Naudota KMU Kardiologijos institute sukurta automatizuota EKG analizės sistema ,,Kaunas–Krūvis”. Atliktas kompiuterizuotas veloergometrinis fizinio krūvio mėginys naudojant trumpalaikį provokacinį tyrimo protokolą. Norint analizuoti sportininkų organizme vykstančius pokyčius, taikytas integralios organizmo reakcijos į fizinį krūvį modelis, apimantis reguliacinės sistemos (centrinė nervų sistema, autonominis, humoralinis valdymas), aprūpinančios sistemos (jungiančios kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemas) bei vykdančiosios sistemos (fizinio krūvio metu veiklių raumenų grupė) tarpusavio sąsają. Nagrinėta širdies susitraukimų dažnio (ŠSD), elektrokardiogramos intervalo JT, sistolinio arterinio kraujo spaudimo ir išvestinių dydžių – santykinės repoliarizacijos JT/RR ir santykinės pulsinės amplitudės (S-D)/S, kur D yra diastolinis kraujo spaudimas, – normalizuota histerezė. Visų tirtų grupių JT/RR histerezė buvo patikimai didesnė už kitų tirtų fiziologinių rodiklių histerezę. Visų grupių S histerezė buvo mažiausia ir patikimai skyrėsi, išskyrus nesportuojančias moteris, kurių S histerezė taip pat buvo mažiausia, bet nesiskyrė nuo JT histerezės. Nesportuojančių asmenų ŠSD histerezė nesiskyrė nuo (S-D)/S, o sportuojanciųjų ŠSD histerezė buvo patikimai didesnė. Remiantis gautais duomenimis nustatyta, kad fiziologinių rodiklių histerezės įvertinimas veloergometrinio mėginio ir atsigavimo metu suteikia naujos informacijos apie vykstančius fiziologinių rodiklių pokyčius. Fizinio krūvio metu didžiausias pokytis pastebėtas vykdančiosios ir aprūpinančiosios sistemų sąsajos bei širdies dažnio, atsigavimo metu didžiausias vaidmuo tenka aprūpinančiajai sistemai ir kraujagyslių reakcijoms. Sportuojančių asmenų reguliacinės sistemos vaidmuo submaksimalaus fizinio krūvio mėginio metu buvo didesnis nei nesportuojančiųjų.
The aim of the study was to investigate hysteresis of parameters that characterize the functional condition of human organism of basketball, soccer players and persons without sport activity during submaximal bicycle stress test and recovery. Two groups of women: KM group - 38 basketball players, NM group - 32 persons without sport activity and 3 groups of men: KV group – 113 basketball players, FV group – 55 soccer players, NV group - 32 persons without sport activity are investigated. “Kaunas – Load”, an automatized ECG analysis system, created at the Institute of Cardiology at Kaunas University of Medicine, was used. A computer based bicycle ergometry test was performedto the subject. A short-term provocative protocol was used. A histeresis of systolic arterial blood pressure – S, heart rate – HR (ŠSD), JT interval – JT, ratio of interval JT and RR – JT/RR, ratio of pulse amplitude and systolic arterial blood pressure – (S-D)/S were estimated. In all groups the hysteresis of JT/RR was bigger than hysteresis of other physiological parameters. The hysteresis of S was the smallest. The hysteresis of HR (ŠSD) was bigger than hysteresis of (S-D)/S in athletes’ groups, and without significant difference in NM and NV groups. The results of investigation showed that hysteresis of physiological parameters during bicycle stress test and recovery can give new information about adaptation to physical load. The changes of JT/RR and HR are more important during physical load and the changes of JT, S and (SD)/S are more important in recovery. The relative changes of regulatory system are bigger in athletes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131973
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2007, Nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.