Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131951
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Matkevičius, Edgaras
Title: Sandėliuojamų grūdų mikologinis vertinimas
Other Title: Mycological evaluation of stored grains
Extent: 20 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Fusariumt;Cladosporium;Alternaria
Abstract: Tyrimas atliktas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos laboratorijoje 2021 m., tirtas grūdų užterštumas mikromicetais. Tyrimo tikslas – įvertinti avižų, kviečių, kukurūzų, rugių ir miežių užterštumą mikromicetais. Darbo uždaviniai: nustatyti ir įvertinti mikromicetų įvairovę įvairiuose sandėliuojamuose grūduose; nustatyti grūdų taršos gyvybingų mikromicetų pradų skaičių (ksv/g); įvertinti sandėliavimo sąlygų reikšmę mikologinei grūdų būklei. Iš grūdų perdirbimo įmonės sandėlio buvo paimti grūdų mėginiai. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius nustatytas skiedimo ir sėjimo į Petri lėkšteles metodu. Saburo gliukozės agaras su Chloramfenikoliu Petri lėkštelėse inkubuota termostate 2 savaites. Mikromecetai nustatyti mikroskopuojant. Labiausiai mikromicetais užteršti avižos ir miežiai, taip pat šiose grūduose nustatyta didžiausia mikromicetų genčių įvairovė. Mažiausias užterštumas nustatytas kviečiuose ir rugiuose. Daugiausiai nustatyta Fusarium spp. Alternaria spp. genčių, mažiausiai Cladosporium spp.
The research was carried out in the laboratory of Vytautas Magnus University Academy of Agriculture in 2021, the contamination of grain with micromycetes was investigated. The aim of the study was to evaluate the micromycete contamination of oats, wheat, maize, rye and barley. Tasks: .to identify and evaluate the diversity of micromycetes in various stored grains, to determine the number of viable micromycete initiations (cfu/g) to evaluate the significance of storage conditions for the mycological condition of grain. Grain samples were taken from the warehouse of the grain processing plant. The number of colony forming units was determined by the method of dilution and inoculation into Petri dishes., Sabur glucose agar, with Chloramphenicol Petri dishes incubated in a thermostat for up to 2 weeks. Micromycetes were determined by microscopy Oats and barley were the most contaminated with micromycetes, and the highest diversity of micromycete genera was found in these grains. The lowest levels of contamination were found in wheat and rye. The highest levels of Fusarium spp. Alternaria spp., at least Cladosporium spp.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131951
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
edgaras_matkevicius_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.