Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131845
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Vaitkevičius, Dainius
Title: Apleistų ir avarinės būklės užtvankų šalinimo analizė
Other Title: Analysis of abandoned and emergency condition dams disposal
Extent: 36 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Užtvankos;Dams;Šalinimo projektai;Disposal projects;Avarinės būklės užtvankos;Abandoned dams
Abstract: Darbo objektas: laisvai prieinami duomenys apie apleistas ir avarinės būklės užtvankas, analizės ir ataskaitos apie apleistų ir avarinės būklės užtvankų šalinimo programas, jų įgyvendinimo rezultatus. Darbo tikslas − atlikti apleistų ir avarinės būklės užtvankų šalinimo analizę. Uždaviniai: 1. Apžvelgti Lietuvoje pastatytų užtvankų techninę būklę; 2. Apžvelgti užtvankų šalinimo priežastis; 3. Išanalizuoti vykdomas programas ir projektus, kuriuose inicijuojama užtvankų šalinimas. 4. Įvertinti esamą situaciją ir tendencijas, susijusius su užtvankų šalinimu Lietuvoje. Darbo rezultatai: Atlikta apleistų ir avarinės būklės užtvankų šalinimo analizė panaudojant užsienio ir Lietuvos internetinėse medijose pateikta informacija, mokslinius straipsnius, kitą publikuota informacija užtvankų šalinimo klausimais. Darbe atlikta tarptautinių organizacijų pateiktų duomenų analizė apie užtvankų šalinimo priežastis, gaunamą naudą. Prie užtvankų šalinimo Europos šalyse itin aktyviai prisideda tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, informuodamos visuomenę apie užtvankų šalinimo naudą, remdamos finansiškai ekonominės naudos neturinčių ir pirminės funkcijos nebeatliekančių užtvankų šalinimo projektus. Atliekant literatūros analizę nustatyta, kad Lietuvoje per ateinančius metus nėra plataus užmojo šalinti užtvankas. Pirmiausia yra siekis užtvankas reitinguoti pagal daromos žalos ir socioekonominės vertės skales, taip surasti optimaliausius kelius upių vientisumo atkūrimo projektams įgyvendinti.
Research object: Open data on dams, that are abandoned or in emergency conditions, analyses and reports on the removal programs of dams that are abandoned or in emergency conditions, and the results of their implementation. Research aim: To carry out an analysis of the removal of dams that are abandoned or in emergency conditions. Objectives: 1. To review the technical conditions of the dams in Lithuania. 2. To review the reasons for dam removal. 3. To analyse the ongoing programs and projects, that initiate dam removal. 4. To assess the current condition and the tendencies, regarding dam removal in Lithuania. Research results: An analysis of the disposal of abandoned and emergency dams was performed using information provided in foreign and Lithuanian online media, scientific articles, and other published information on the disposal of dams. The paper analyzes the data provided by international organizations on the reasons for the removal of dams and the benefits. International non-governmental organizations are particularly active in the removal of dams in European countries, informing the public about the benefits of dam removal by supporting projects for the removal of dams that are not financially viable and no longer have their primary function. The analysis of the literature revealed that there is no ambition to remove dams in Lithuania in the coming years. The first is to rank dams according to the scales of damage and socio-economic value, thus finding the most optimal ways to implement river integrity restoration projects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131845
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons