Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131779
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jasaitytė, Indrė
Supervisor: Gudaitytė, Bronė
Title: Religinės sąmonės patirtis C. G. Jungo psichoanalizėje
Other Title: Experience of consciousness religion in C. G. Jung's psychoanalysis
Extent: 35 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Sąmonė;Consciousness;Kolektyvinė pasąmonė;Collective unconsciousness;Archetipai;Archetypes
Abstract: Šiame bakalauriniame darbe yra pristatoma psichoanalitiko Carlo Gustavo Jungo religinės sąmonės samprata. Pirmojoje dalyje aptariama Jungo sąmonės koncepcija sutelkiant dėmesį į struktūrinę jos dalį bei kokiu principu ji veikia. Jungas labiau akcentuoja kolektyvinę pasąmonę, nei sąmonę, pastarąją laikydamas ne didžiausiu psichikos aspektu. Mąstytojas pabrėžia kolektyvinės pasąmonės svarbumą ir pateikia archetipų sampratą, kurioje parodoma archetipinių vaizdinių svarba, kuriuos ateidamas į šį pasaulį kaip formas su savimi atsineša kiekvienas žmogus ir pripildo savais išgyvenimais. Stiprus archetipų dalyvavimas yra pastebimas religiniuose aspektuose, kur antrame skyriuje yra aptariama religijos samprata ir lankstus Jungo požiūris į tikėjimą bei religiją. Dviprasmiškumas lydi visama darbe ir tuom yra parodoma, jog Jungo pozicija apie religinę sąmonę, Dievą ir tikėjimą nėra paremta viena nuostata.
For This bachelor thesis, the concept of Carl Gustav Jung’s religiuos consciousness shall be explored. The first section explores and discusses the concept or consciousness and pays attention to its structure and in principle, how it works. Jung’s emphasis is more about collective consciousness instead of consciousness, the latter considered not the biggest psyche aspect. The thinker highlights the significance of collective consciousness and presents the concept of archetypes, in which shows the importance of archetypical images, which every human as a shape, brings with itself in this world and fills with own experience up. Strong participation of archetypes is notisable in religious aspects, where in the second section the discussion of concept religion and versatile Jung’s approach in to faith and religion is further explored. Ambiguity this thesis further and that is how it is shown, that Jung’s position regarding religiuos consciousness, God and faith is not based on one provision.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131779
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
indre_jasaityte_bd.pdf478.14 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.