Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamukevičius, Dainius-
dc.contributor.authorPaulavičiūtė, Deimantė-
dc.date.accessioned2021-06-03T09:48:54Z-
dc.date.available2021-06-03T09:48:54Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131677-
dc.description.abstractTyrimo objektas – Angirių, Keleriškių, Urniežių tvenkinių žemių užtvankos. Tyrimo tikslas − ištirti Angirių, Keleriškių, Urniežių tvenkinių žemių užtvankas ir įvertinti jų techninę būklę. Tyrimo uždaviniai: • Patikrinti ir įvertinti bendrą hidrotechnikos statinių techninę būklę apžiūros metu; • Nustatyti betoninių elementų gniuždymo stiprį neardančiais metodais, vizualiai prasčiausiai įvertintai užtvankai; • Nustatyti bendruosius ir lokalinius konstrukcinių elementų defektus; • Nurodyti priemones defektams ir deformacijoms šalinti. Tyrimo metodai: vizualus techninės būklės vertinimas, tirtų statinių apžiūra vietoje, nustatytos konstrukcijų pažaidos bei buvo fiksuotos fotografuojant. Atliekamas instrumentinis metodas vienam objektui – konstrukcijos elementų nepažeidžiantis, neardantis būdas betono stipriui statinyje nustatyti, išanalizuojant gautus duomenis. Pirmoje darbo dalyje pateikiama literatūros apžvalga. Pateikiamos bendros žinios apie užtvankas bei jų konstrukcijas, aprašomos įvairios atsirandančios pažaidos jų elementuose. Hidrotechniniai statiniai turi būti griežtai prižiūrimi, kad juose neatsirastų avarinės būklės pažaidų, todėl nuolat atliekami žemių užtvankų konstrukcijų techninės būklės vertinimai, pateikiami skirtingi metodai. Antroje dalyje aprašomi nagrinėjami objektai – Kėdainių rajone esančių Angirių, Keleriškių, Urniežių tvenkinių žemių užtvankos. Trumpai surašomos kiekvieno objekto pagrindinės charakteristikos. Trečioje dalyje aptariami tyrimo rezultatai. Aprašomi vizualinės apžiūros vertinimai. Pristatomi elementų struktūros neardančiuoju metodu gauti ir apdoroti duomenys. Pateikiamos tyrimo išvados.lt
dc.description.abstractResearch objects - Angiriai, Keleriškės, Urniežiai earth dams. Research aim – to examine Angiriai, Keleriškės, Urniežiai earth dams and evaluate its technical condition. Research tasks: • To check and assess the general technical condition of hydraulic structures during the visual inspection; • Measuring the compressive strength of concrete elements by non-destructive method, for the worst visually assessed dam; • To determine general and local defects of structural elements; • To specify measures for elimination of defects and deformities. Methods of research: visual assessment of the technical condition, on-site inspection of the investigated structures, structural damage was identified and captured taking pictures. The instrumental method for one object is performed - a method that does not damage the structural elements, does not destroy the strength of concrete in the structure, analyzing the obtained data. The first part of the work provides a review of the literature. Presenting general knowledge about dams and their constructions, various emerging damages in their elements are described. Hydraulic structures must be strictly supervised to prevent damage that causes the emergency condition in the structures, therefore assessments of the technical conditions of earth dam structures are carried out on a regular basis, providing different research methods. The second part describes the analyzed objects - Angiriai, Keleriškės, Urniežiai dams in Kėdainiai district. The main characteristics of each object are briefly listed. The third part discusses the results of the study. Descriptions of visual inspection are described. Data obtained and processed by the non-destructive method of element structure are presented. Submitted conclusions of the study.en
dc.description.sponsorshipVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipHidrotechninės statybos inžinerijos institutaslt
dc.format.extent39 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectŽemių užtvankalt
dc.subjectEarth damen
dc.subjectStatinio būklėlt
dc.subjectStructure conditionen
dc.subjectBetonaslt
dc.subjectConcreteen
dc.subject.otherStatybos inžinerija / Civil engineering (T002)lt
dc.titleKėdainių r. Angirių, Keleriškių, Urniežių žemių užtvankų techninės būklės vertinimas,lt
dc.title.alternativeTechnical state evaluation of Angiriai, Keleriškės, Urniežiai earth dams in Kėdainiai district,lt
dc.typebachelor thesislt
thesis.degree.disciplineHidrotechninės statybos inžinerija / Hydraulic Engineering (B)lt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons