Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131613
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Merkelytė, Sandra
Supervisor: Žiauka, Jonas
Title: Iš hibridinės drebulės (Populus tremula × P. tremuloides) audinių kultūros išskirto žaliadumblio vystymosi in vitro ir sąveikos su Populus genties augalais tyrimai
Other Title: Investigation of a green alga, isolated from hybrid aspen (Populus tremula × P. tremuloides) tissue culture, considering its development in vitro and interaction with Populus plants
Extent: 47 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Hibridinė drebulė;Hybrid aspen;Žaliadumblis;Green alga;Abscizo rūgštis;Abscisic acid;Vystymasis;Growth;In vitro;In vitro
Abstract: Hibridinės drebulės (Populus tremula × P. tremuloides bei Populus tremuloides × P. tremula) – perspektyvūs medžiai, gebantys per trumpą laiką pasiekti didelį prieaugį ir sparčiai kaupti biomasę. Siekiant veisti geriausius atrinktus hibridinių drebulių genotipus, jų vegetatyviniam dauginimui pasitelkiama ir in vitro kultūra. Veisiant medžius lauko sąlygomis, labai svarbu įvertinti jų sąveikas su įvairiais mikroorganizmais (bakterijomis, grybais, dumbliais), kurie gali tiek stabdyti, tiek skatinti medžių vystymąsi. Menkai ištyrinėta problematika yra hibridinės drebulės sąveikos su tais mikroorganizmais, kurie išlieka gyvybingi ir šio medžio in vitro kultūrose. Taigi šiame darbe buvo tiriamos dviejų skirtingų hibridinių drebulių genotipų sąveikos in vitro su vienaląsčiu žaliadumbliu, išskirtu iš pačios hibridinės drebulės (Populus tremula × P. tremuloides) audinių kultūros. Siekiant įvairiapusiškiau įvertinti tiriamo žaliadumblio reikšmę drebulių vystymuisi, buvo naudojamos ir augalų hormonu abscizo rūgštimi (ABR) papildytos maitinamosios terpės, o taip pat nustatyta sąveika tarp žaliadumblio ir hibridinę drebulę kolonizuojančios bakterijos Pseudomonas sp. Tyrimai parodė, jog neigiamas žaliadumblio poveikis stabdė tiek hibridinės drebulės ūglių, tiek šaknų augimą ir skyrėsi nuo specifiškesnio, labiau ūglius, bet ne šaknis inhibuojančio ABR poveikio. Tuo darbu žaliadumblio ir bakterijos Pseudomonas sp. sąveikos tyrimas parodė, jog šie du mikroorganizmai skatina vienas kito kolonijų augimą bendroje in vitro kultūroje.
Hybrid aspens (Populus tremula × P. tremuloides and Populus tremuloides × P. tremula) - perspective trees capable of achieving high increment and rapidly accumulate biomass in a short period of time. To breed the best selected hybrid aspen genotypes for their vegetative reproduction in vitro culture is used. When breeding trees in outdoor conditions it is very important to estimate their interactions with various microorganisms (bacteria, fungi, algae) that can either impede or induce tree development. A poorly researched issue is the interaction of hybrid aspen with those microorganisms that also remain viable in in vitro cultures of this tree. Hence in this body of work the research looked into the interactions of two different hybrid aspen genotypes in vitro with unicellular green algae separated from the hybrid aspen (Populus tremula × P. tremuloides) tissues culture. In order to more comprehensively estimate green algae importance for aspen development the plants used were hormone abscisic acid (ABA) filled with nutrient media also identified was the interaction between green algae and hybrid aspen colonizing bacterium Pseudomonas sp. Research has shown that negative impact of green algae impeded the growth of hybrid aspen shoots and roots also it differed from more specific and more shoots but not the roots inhibiting ABA effect. With this work green algae and bacteria Pseudomonas sp. interaction research showed that these two microorganisms induce each other‘s colonies growth in common in vitro culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131613
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
sandra_merkelyte_bd.pdf1.52 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.