Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaltrušaitytė, Giedrė-
dc.contributor.authorBladytė, Raminta-
dc.date.accessioned2021-06-01T20:49:03Z-
dc.date.available2021-06-01T20:49:03Z-
dc.date.issued2021-06-11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131532-
dc.description.abstractTikslas - ištirti, kaip COVID-19 pandemija paveikė visuomenės socialinę elgseną Lietuvoje. Darbe taikomi metodai: mokslinės literatūros bei teorijų analizė, antrinių duomenų analizė, kiekybinis tyrimas taikant internetinę anketinę apklausą. Svarbiausi rezultatai. Egzistuoja priklausomybė tarp domėjimosi informacija ir stengimosi pavyzdingai laikytis pagrindinių COVID-19 prevencinių priemonių. Respondentai, kurie dažniau domisi informacija, susijusia su COVID-19 situacija Lietuvoje, dažniau stengiasi laikytis pagrindinių COVID-19 prevencijos priemonių. Didesnė dalis respondentų savo psichologinę būseną COVID-19 pandemijos metu vertina patenkinamai. Egzistuoja priklausomybė tarp baimės užsikrėsti COVID-19 virusu ir psichologinės būsenos COVID-19 metu vertinimo. Respondentai, kurie savo psichologinę būseną COVID-19 pandemijos metu vertina gerai (arba labai gerai), rečiau jaučia baimę užsikrėsti COVID-19 virusu. Egzistuoja priklausomybė tarp padidėjusio noro atsiriboti nuo šeimos, draugų arba artimųjų ir baimės užsikrėsti COVID-19 virusu. COVID-19 ribojimai pandemijos metu pakeitė kasdienes elgesio praktikas naujomis elgesio praktikomis. Svarbiausios išvados: 1. Karantino metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvestos rekomendacijos bei nurodymai tiesiogiai prisidėjo prie visuomenės socialinės elgsenos pokyčių, nes norint atitikti COVID-19 pandemijos laikotarpiui būdingas elgesio normas ir išvengti užsikrėtimo COVID-19 virusu, svarbu elgtis pagal karantino laikotarpį atitinkančias elgesio taisykles. 2. Norėdami save tinkamai pateikti COVID-19 situacijoje, asmenys sąmoningai atlieka specifines elgsenas, kurios būdingos tik COVID-19 pandemijos laikotarpiui: nešioja apsaugines kaukes, laikosi socialinio atstumo, vengia artimų socialinių kontaktų su kitais asmenimis. 3. COVID-19 pandemija pakeitė iki tol visuomenėje vyravusias įprastas elgesio praktikas kitomis. Tyrimo metu išsiaiškinta, kaip COVID-19 pandemijos metu pasikeitė respondentų socialinė elgsena: didelė dalis respondentų pradėjo nešioti apsaugines veido kaukes, laikėsi kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, pradėjo dirbti arba mokytis nuotoliniu būdu, vengė socialinių kontaktų, kurie nėra būtini, ėmė dažniau apsipirkinėti internete, pradėjo dažniau plautis rankas, atsisakė pramogų, kelionių, laikėsi socialinės distancijos, saviizoliacijos taisyklių.lt
dc.description.abstractThe aim of work - to investigate how the Covid-19 pandemic affected the social behavior of the society in Lithuania. Methodology: analysis of scientific literature and theories, analysis of secondary data, quantitative research. The results of the research. There is a relationship between interest in information and efforts to follow exemplary basic Covid-19 preventive measures. Respondents who are more interested in information related to the Covid-19 situation in Lithuania are more likely to try to follow the basic Covid-19 prevention measures. There is a relationship between fear of becoming infected with the Covid-19 virus and the assessment of the psychological state of Covid-19. Respondents who rate their psychological state during a Covid-19 pandemic as good (or very good) are less likely to feel fear of becoming infected with the Covid-19 virus. There is an association between an increased desire to distance oneself from family, friends or relatives and a fear of contracting the Covid-19 virus. Covid-19 restrictions during the pandemic changed daily behavioral practices into new behavioral practices. Conclusions: 1. The recommendations and instructions introduced by the Government of the Republic of Lithuania during quarantine directly contributed to changes in social behavior of the society, because in order to comply with the Covid-19 pandemic and avoid Covid-19 infection, it is important to follow the quarantine rules. 2. In order to present themselves properly in a Covid-19 situation, individuals deliberately engage in specific behaviors that are unique to the Covid-19 pandemic period: wearing protective masks, maintaining social distance, and avoiding close social contact with others. 3. The Covid-19 pandemic changed the usual behavioral practices in society. The study looked at how respondents' social behavior changed during the Covid-19 pandemic: respondents started wearing face masks, coughing, sneezing etiquette, working or studying at home, avoiding social contacts, shopping online, wash their hands more often, followed the rules of social distance, self-isolation.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSociologijos katedralt
dc.format.extent47 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSocialinė elgsenalt
dc.subjectSocial behavioren
dc.subjectCovid-19-
dc.subjectPandemijalt
dc.subjectPandemicen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleCOVID-19 pandemijos poveikis visuomenės socialinės elgsenos pokyčiams Lietuvojelt
dc.title.alternativeThe impact ot the Covid-19 pandemic on society social behavior changes in Lithuaniaen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineSociologija ir antropologija / Sociology and Anthropology (B)-
item.grantfulltextembargo_20260611-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptSociologijos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)
Files in This Item:
raminta_bladyte_bd.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

64
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.