Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131363
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Ragažinskienė, Ona;Jurkonis, Nerijus
Title: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos – botanikos ir farmakognozijos mokslų bei sveikos gyvensenos pradininko mokslinės ir praktinės – taikomosios veiklos reikšmė Lietuvoje
Other Title: Jurgis Ambraziejus Pabrėža – as the initiator for significance of botanical and pharmacognosy sciences and healthy lifestyle scientific and practical activities in Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2021 : mokslo straipsnių rinkinys = Human and nature safety 2021 : selected papers. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Extent: p. 97-99
Date: 2021
Note: https://doi.org/10.7220/2538–9122.2021
Keywords: Jurgis Ambraziejus Pabrėža;Mokslinė ir praktinė veikla;Lietuva;Jurgis Ambraziejus Pabrėža;Scientific practical – applied activities;Lithuania
Abstract: Lietuvos Respublikos Seimas, 2021–uosius paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais, minint jo 250-ąsias gimimo metines. Jurgis Ambraziejus Pabrėža pasižymėjo universalumu, darbštumu ir nuoširdumu: domėjosi įvairiomis mokslo (teologijos, gamtos, medicinos, farmacijos ir farmakognozijos, geografijos, istorijos, dailės) sritimis, vykdė švietėjišką, praktinę – taikomąją veiklą. Jis paliko unikalius rankraščius – kapitalinius veikalus, kurie dabar analizuojami ir publikuojami. Pažymėtinas vienas svarbiausių Lietuvos botanikos mokslo veikalų „Taislius augyminis“, kurio rankraštis 2008 m. buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas. Darbo tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti J. A. Pabrėžos mokslinę, pedagoginę švietėjišką ir praktinę – taikomąją veiklą Lietuvoje, minint jo 250-ąsias gimimo metines. Darbo objektas – J. A. Pabrėža botanikos ir farmakognozijos mokslų bei sveikos gyvensenos pradininkas Lietuvoje
Jurgis Ambraziejus Pabrėža was characterized by versatility, hardworking and sincerity: he was interested in various fields of science (theology, nature, medicine, pharmacy and pharmacognosy, geography, history, art), carried out educational, practical – applied activities. He left unique manuscripts - capital works that are now being analyzed and published. One of the most important works of Lithuanian botanical science “Taislius augyminis” should be noted. In 2008 manuscript was included in the Lithuanian National Register of UNESCO Memory of World Program as an object of documentary heritage of national significance
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131363
Affiliation(s): Botanikos sodas
Vaistinių ir prieskon. augalų moks. sek.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.