Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131225
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBarancovaitė-Skindaravičienė, Kristina-
dc.contributor.authorMačinskaitė, Akvilė-
dc.date.accessioned2021-05-31T13:11:27Z-
dc.date.available2021-05-31T13:11:27Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131225-
dc.description.abstractPietų Korėja yra viena konkurencingiausių šalių pasaulyje. Dažnai per žiniasklaidą atskleidžiama, kaip žmonės turėtų atrodyti, todėl stipriai susiformuoja tam tikri aukšti grožio standartai. Be fizinės išvaizdos žiniasklaida atskleidžia ir etiketo taisykles, kurios apibūdina „teisingo“ žmogaus poelgius. Aukšti grožio standartai verčia žmones tikėti, kad jie turėtų pasižymėti tam tikrais nustatytais bruožais, kad galėtų išgyventi. Pavyzdžiui: gražios veido ir kūno formos padeda susirasti gerą darbą, susirasti daugiau draugų, pažįstamų. Žinojimas, kaip kultūroje yra svarbu atrodyti „gražiai“ sukelia norą išsiaiškinti kaip tiksliai tokie aspektai keičia korėjiečių gyvenimą į blogą ar gerą pusę. Tyrimas yra skirtas surinkti informaciją iš korėjiečių ir sužinoti jų nuomonę apie plastines operacijas, vertinant jų išsakytas mintis apie senokai susiformavusius grožio standartus jų šalyje. Dalyviai buvo apklausti per „Google“ formas. Klausimynu buvo teiraujamasi dalyvių nuomonės apie “standartinio” grožio poveikį jų požiūriui į plastinę chirurgiją. Kaip žinoma, Korėjos kultūroje išvaizda yra tokia svarbi, kad plastinei chirurgijai ryžtasi nemaža dalis gyventojų. Buvo surinkti 57 respondentų atsakymai, kurie išsamiai pasidalino savo nuomone apie plastines operacijas kasdieniame gyvenime. Tyrimo metu buvo pastebėta, kad net 46,4 proc. respondentų yra pasiruošę permainoms pasinaudojant plastine chirurgija. Yra daug respondentų, sutinkančių, kad plastinė chirurgija yra tinkamas būdas pakoreguoti tam tikrus bruožus. Tačiau likę respondentai pažymėjo nematantys poreikio atlikti tokio tipo operacijas dėl geresnio gyvenimo būdo. Tokias nuomones galimai suformuoja įvairios reklamos, kurias pamato apie 68,4 proc. informantų. Nors tos reklamos ir rodo, kaip galėtų gyvenimas keistis į gerąją pusę, tačiau nedaugelis išdrįsta padaryti daugiau nei dėvėti makiažą ar tam tikras veidą formuojančias formos juostas. Tačiau remiantis rezultatais, galima pastebėti, kad vyrauja ryšys tarp matomų reklamų socialinėje žiniasklaidoje ir atliktų procedūrų. Žiniasklaida mažai veikia žmonių pasąmonę, nes tik 21,1 proc. buvo atlikę plastines operacijas. Tačiau galima pastebėti, kad pateikėjai pradeda vis stipriau pasitikėti savo išvaizda nei gabumais, nes tai gali užtikrinti kandidato kvietimą į darbo pokalbį. Norint nustatyti priežastis, kodėl grožio standartai yra tokie aukšti Pietų Korėjoje, geriausia žinoti, kad tai yra materialistinė šalis. Jos gyventojai daugiausia dėmesio skiria į susiformavusią nuomonę, pirmo susitikimo metu.lt
dc.description.abstractSouth Korea is one of the most competitive countries in the world. It is often revealed through the media how people should look, leading to the formation of certain high standards of beauty. In addition to physical appearance, the media also reveals the rules of etiquette that describe the actions of the "right" person. High standards of beauty make people believe that they should have certain set traits in order to survive. For example: beautiful face and body shapes help you find a good job, make more friends, acquaintances. Knowing how important it is to look “beautiful” in culture evokes a desire to find out exactly how such aspects change Korean life for the better or for the better. The study is designed to gather information from Koreans and find out their views on plastic surgery by assessing their thoughts on long-established beauty standards in their country. Participants were interviewed through Google Forms. The questionnaire asked participants about the impact of “standard” beauty on their attitudes toward plastic surgery. As is well known, appearance is so important in Korean culture that a large portion of the population is committed to plastic surgery. The responses of 57 respondents were collected, who shared in detail their views on plastic surgery in daily life. During the study, it was observed that as many as 46.4 percent. respondents are ready for change through plastic surgery. There are many respondents who agree that plastic surgery is the right way to correct certain traits. However, the remaining respondents noted that they did not see the need for this type of surgery for a better lifestyle. Such opinions are possibly formed by various advertisements, which are seen by about 68.4%. informants. While those commercials show how life could change for the better, few dare to do more than just wear makeup or certain face-forming strips. However, based on the results, it can be observed that there is a connection between visible advertisements on social media and the procedures performed. The media has little effect on people’s subconscious, as only 21.1 percent. had undergone plastic surgery. However, it can be observed that presenters are starting to have more and more confidence in their appearance than their talents, as this can ensure the candidate is invited to a job interview. To determine the reasons why beauty standards are so high in South Korea, it is best to know that it is a materialistic country. Its residents focus on the opinion formed during the first meeting.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipKultūrų studijų katedralt
dc.format.extent42 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectGrožislt
dc.subjectGrožio kultūralt
dc.subjectPietų Korėjalt
dc.subjectPlastinė chirurgijalt
dc.subjectBeauty culturelt
dc.subjectStandartinė išvaizdalt
dc.subjectSouth Koreaen
dc.subjectPlastic surgeryen
dc.subjectBeautyen
dc.subjectStandart appearanceen
dc.subject.otherEtnologija / Ethnology (H006)lt
dc.titlePlastinė chirurgija ir grožio standartai XXI a. Pietų Korėjojelt
dc.title.alternativePlastic surgery and beauty standarts in 21st century's South Koreaen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineRytų Azijos šalių kultūra ir kalbos / Cultures and Languages of East Asian Countries (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260610-
crisitem.author.deptAzijos studijų centras-
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)
Files in This Item:
Akvilė_Mačinskaitė_bd.pdf1.6 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.