Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130892
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Šimkutė, Akvilė
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Lyčių lygybės ir žmogaus teisių Lietuvoje projekto „LyLy" komunikacijos ir įgyvendinimo strateginis planas
Other Title: Strategic plan for communication and implementation of the project "LyLy" gender equality and human rights in Lithuania
Extent: 56 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Komunikacijos planas;Communication plan;Kūrybinis projektas;Creative project;Lyčių lygybė;Gender equality;Komunikacija;Communication
Abstract: Problema – šiuo metu Lietuvoje yra vis garsiau ir daugiau kalbama apie žmogaus teises, lygiateisiškumą, lyčių lygybę, apie vyraujančius stereotipus, kurie daro neigiamą poveikį šiuolaikinei, laisvai visuomenei. Remiantis Europos lyčių lygybės instituto tyrimų duomenimis, 2020 m. Europos Sąjungos (ES) lyčių lygybės indekse Lietuva pakilo per vieną poziciją ir užima 22-tą vietą. Internetinėje erdvėje, kuri šiuo metu užima itin svarbų vaidmenį šiuolaikinės visuomenės gyvenime, vis dar mažai kalbama ir bijoma kalbėti apie lyčių lygybę, todėl šis faktas skatina rengti projektus ir šviesti visuomenę apie žmogaus teises ir lygiateisiškumą. Objektas – kūrybinio projekto Lyly komunikacijos ir įgyvendinimo strateginis planas. Tikslas – remiantis moksline literatūra, statistiniais duomenimis ir išanalizavus esamų projektų, susijusių su lyčių lygybės tema Lietuvoje, komunikaciją, parengti kūrybinio projekto LyLy komunikacijos įgyvendinimo strateginį planą, kurio siekis būtų per skaitmeninę erdvę pasiekti tikslinę auditoriją ir ugdyti ją lyčių lygybės sferoje. Darbas sudarytas iš dviejų dalių: Pirmoje darbo dalyje – teorinėje, nagrinėjama komunikacijos kampanijos samprata ir tipai, analizuojama komunikacijos strategijos samprata ir reikšmė, komunikacijos plano samprata ir etapai. Aptariami komunikacijos plano įgyvendinimo etapai: esamos situacijos vertinimo metodai, tikslinės auditorijos nustatymas ir pasirinkimas, komunikacijos kanalų ir socialinių tinklų apžvalga, efektyvios žinutės kūrimo principai ir komunikacijos plano efektyvumo vertinimo kriterijai. Antroje darbo dalyje – kūrybinėje, pristatomas projektas LyLy. Projekto tikslas ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas Lygių galimybių įstatymo nustatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir supratingumą, skleisti žinutę apie lyčių lygybę, vyraujančius stereotipus. Pristatoma kūrybinio projekto idėja, koncepcija, vizija, tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo planas, komunikacijos strategija ir detalus komunikacijos planas. Šiuo darbu siekiama ištirti efektyvios komunikacijos teorinius aspektus ir parengiant projektą, formuoti Lietuvos visuomenės, kuri turi prieigą prie interneto ir naudojasi socialinėmis medijomis, sąmoningumą apie lyčių lygybę.
A statement of the problem – nowadays, topics about human rights, equality, gender equality and prevailing stereotypes that have a negative impact on modern and free society is getting more attention in Lithuania. According to research by the European Institute for Gender Equality, Lithuania ranks 22nd in the EU on the Gender Equality Index in 2020. The topic of gender equality online is not often talked about and even being avoided, therefore it encourages to educate society by creating projects about human rights and equality. The object – communication and implementation of the strategic plan of the creative project Lyly. The aim – based on scientific literature, statistical data, and analysis of existing gender equality projects communication in Lithuania, to develop a communication strategic plan for the creative project "Lyly“, which aims to reach a targeted audience through digital space and to cultivate respect for gender equality. The paper consists of two parts: In the theoretical part of the paper the following theoretical aspects are analyzed: the concept and types of the communication campaign, the concept and significance of the communication strategy, the concept and stages of the communication plan. The stages of implementation of the communication plan are discussed: methods of assessing the current situation, identification of the target audience, overview of communication channels and social networks, principles of effective message development and criteria for evaluating the effectiveness of the communication plan. In the creative part – the project LyLy is presented. The aim of the project is to cultivate respect for human being, to reduce the manifestations of discrimination established by the Law on Equal Opportunities for Women and Men, and to spread the message about gender equality and gender stereotypes by increasing public awareness. The aim of this work is to study the theoretical aspects of effective communication and, by creating a project, to raise awareness about gender equality for the Lithuanian society, which has Internet access and uses social media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130892
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
akvile_simkute_bd.pdf3.06 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.