Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130782
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Ėringytė, Rugilė
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Kūrybingumo ir asmeninės lyderystės poveikis karjerai kūrybinių industrijų srityje Lietuvoje
Other Title: The Impact of creativity and self-leadership on the career of creative Industries in Lithuania
Extent: 67 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Kūrybingumas;Creativity;Asmeninė lyderystė;Self-leadership;Kūrybinės industrijos;Crative industries;Karjera;Career
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – ištirti, kokį poveikį karjerai turi kūrybingumas ir asmeninė lyderystė kūrybinių industrijų srityje Lietuvoje. Teorinėje darbo dalyje yra analizuojamos kūrybingumo ir asmeninės lyderystės sampratos, jų tarpusavio sąsaja, apibrėžiama, kas yra kūrybinės industrijos. Taip pat analizuojama skirtingų autorių literatūra, nagrinėjant kūrybingumo ir asmeninės lyderystės vaidmenį ir poveikį darbo aplinkoje, karjeroje. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atlikto kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai, tiriantys kūrybingumo ir asmeninės lyderystės poveikį karjerai kūrybinių industrijų srityje Lietuvoje. Tyrime atskleidžiami pagrindiniai poveikiai kūrybinių industrijų karjerai, kuriuos įvardina šios srities specialistai. Pastebėjus, kad kūrybinių industrijų specialistai mažiau įvardina neigiamų poveikių karjerai, pateikiamos rekomendacijos, kuriose nurodoma toliau tęsti tyrimus šia tema. Norint sužinoti neigiamą kūrybingumo ir asmeninės lyderystės poveikių pusę karjerai kūrybinių industrijų srityje, tokie tyrimai padėtų kūrybinių industrijų specialistams ugdant savo kūrybingumą ir asmeninę lyderystę. Taip pat rekomenduojama organizuoti įvarius mokymus, užsiėmimus, seminarus ir paskaitas, tokiu būdu ugdant kūrybinių industrijų darbdavių, darbuotojų ir studentų žinias apie kūrybingumą ir asmeninę lyderystę bei jų poveikius karjerai.
The purpose of this bachelor thesis is to investigate the impact that creativity and self-leadership have on the career of creative industries in Lithuania. The theoretical part of the work analyzes the concepts of creativity and self-leadership, the interrelationship, and defines what creative industries are. Literature from different authors is also analyzed, examining the role and impact of creativity and self-leadership in the working environment, career. The analytical part of the work presents and analyzes the results of qualitative and quantitative research carried out, which investigates the impact of creativity and self-leadership in the career of creative industries in Lithuania. The study reveals the main impacts on the careers of creative industries, which are named by specialists in this field. Noticing that creative industry professionals are less likely to identify negative effects in their careers, recommendations are made that indicate further research on the topic. In order to learn the negative effects of creativity and self-leadership in a career in the field of creative industries, such research would help creative industry professionals develop their creativity and self-leadership. It is also recommended to organize various trainings, activities, seminars and lectures, that way developing the knowledge of employers, employees and students of creative industries about creativity and self-leadership and their impact on career.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130782
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons