Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130750
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Grinevičiūtė, Sigita
Supervisor: Truskauskaitė, Vitalija
Title: Išorinė komunikacija Kauno valstybiniame muzikiniame teatre
Other Title: External communication at Kaunas state musical theater
Extent: 74 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Išorinė komunikacija;External communication;Teatras;Theater;Skaitmeninė komunikacija;Digital communication
Abstract: Daugumai Lietuvos teatrų išorinė komunikacija yra labai svarbi, nes ji suteikia galimybę formuoti ir palaikyti ryšius su tiksline auditorija, paskatinti jos domėjimąsi teatru. Aktyvi komunikacija sustiprina teatrų galimybę konkuruoti su kitomis kultūros ir laisvalaikio organizacijomis. Nagrinėjama tema yra labai aktuali ir Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, kuris iki pandemijos vykdė aktyvią išorinę komunikaciją, tačiau 2020 -2021 m. dėl finansinių išteklių stokos turėjo optimizuoti vykdomą komunikaciją. Pandemijos laikotarpiu KVMT labai svarbu palaikyti išorinę komunikaciją su tiksline auditorija, skatinti jos domėjimąsi teatro veikla. Atlikus tyrimus nustatyta, kad KVMT komunikacija 2019 – 2021 m. smarkiai pasikeitė, pandemijos laikotarpiu buvo optimizuota. Aktyviai vystoma skaitmeninė komunikacija išnaudojant socialinius tinklus ir kuriant kokybišką turinį. Kiekybinio tyrimo rezultatų analizė leido nustatyti, kad didesnė dalis respondentų 2020 -2021 m. laikotarpiu palaiko komunikaciją su KVMT. Respondentai domisi KVMT veikla, skelbiamomis naujienomis. KVMT komunikacijos procese respondentams aktualiausia informacija apie rengiamus spektaklius, įvykusių spektaklių pristatymai. Priimtiniausias vaizdinis informacijos pateikimas (postai, video, nuotraukos). Priimtiniausi yra skaitmeniniai komunikacijos kanalai (internetinis tinklapis, paskyros socialiniuose tinkluose, straipsniai skaitmeninėje spaudoje).
For most Lithuanian theaters, external communication is very important, as it provides an opportunity to form and maintain contacts with the target audience, to stimulate their interest in theater. Active communication strengthens the ability of theaters to compete with other cultural and leisure organizations. The analyzed topic is also very relevant for Kaunas State Musical Theater, which carried out active external communication before the pandemic, but in 2020-2021. due to lack of financial resources had to optimize ongoing communication. During the pandemic, it is very important for KVMT to maintain external communication with the target audience, to stimulate its interest in theater activities. The object of the work is external communication of Kaunas State Musical Theater. Research has shown that KVMT communication in 2019 - 2021 changed drastically during the pandemic. Digital communication is being actively developed through the use of social networks and the creation of quality content. The analysis of the results of the quantitative survey allowed to determine that the majority of respondents in 2020-2021 maintains communication with KVMT during the period. Respondents are interested in KVMT activities and news. In the KVMT communication process, the most relevant information for the respondents about the prepared performances, presentations of the performed performances. The most acceptable visual presentation of information (posts, videos, photos). The most acceptable are digital communication channels (websites, accounts on social networks, articles in the digital press).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130750
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
sigita_grineviciute_bd.pdf1.38 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.