Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130604
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Lovčikaitė, Germantė
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Kino kuratorystė Lietuvos netinkliniuose kino teatruose: tarp globalaus kino pasaulio ir vietinės bendruomenės
Other Title: Film curatorship in Lithuanian arthouse cinemas: between the global cinema world and local communities
Extent: 84 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kino kuratorystė;Film curatorship;Programos sudarymas;Film programming;Lietuvos netinkliniai kino teatrai;Lithuanian arthouse cinemas
Abstract: Šio darbo objektas yra kino kuratorystės sąvoka, Lietuvos netinklinių kino teatrų programų sudarymo procesas ir šių teatrų ryšys su auditorijomis. Pagrindinis šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kokiais kriterijais remiantis yra sudaromos nekomercinių kino teatrų programos bei kaip šie teatrai palaiko ryšį su savo auditorijomis. Darbo pradžioje yra pristatoma kino kuratorystės sąvoka, kuri dar nėra plačiai nagrinėta, o ypatingai lietuviškoje literatūroje, todėl užsienyje vis populiarėjant kino kuratorystės reiškiniui, jis pamažu tampa aktualesnis ir Lietuvoje. Toliau yra siekiama išsiaiškinti, kaip kino kuratorystė yra įgyvendinama Lietuvos netinkliniuose kino teatruose, tiriamieji kino teatrai – „Pasaka“, Kauno kino centras „Romuva“ ir kino centras „Skalvija“. Kokybinio tyrimo metu, atliekant interviu su minėtų teatrų programų sudarytojomis, stengtasi kuo daugiau sužinoti apie tai, kaip vyksta kino programų sudarymas, kokiais kriterijais remiantis yra atrenkami filmai, kiek įtakos turi žiūrovų ir asmeninis kino kuratoriaus skonis. Išsiaiškinta, kad sudarant kino programas yra svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp asmeninio kino kuratoriaus skonio bei žiūrovų preferencijų, todėl yra svarbus subjektyvus kino kuratoriaus intuicijos be patirties vaidmuo. Taip pat įvardinta, kad kino programų sudarymas yra ir kūrybiškas, ir vadybinis darbas. Interviu taip pat aiškintasi, kaip šie teatrai bendrauja tarpusavyje bei kokie yra kiti jų partneriai, o galiausiai – kaip yra palaikomas tiriamųjų kino teatrų ryšys su auditorijomis, kokie yra joms skirti renginiai bei kokie iššūkiai kyla nedideliems, nekomerciniams kino teatrams. Didžiausi įvardinti iššūkiai buvo auditorijų plėtros vykdymas, konkurencija su kitomis kultūros ir laisvalaikio paslaugas siūlančiomis organizacijomis, filmų premjerų perkėlimas į internetines kino platformas bei žmogiškųjų išteklių trūkumas. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad visi tiriamieji kino teatrai daugiausiai grįžtamojo ryšio iš žiūrovų gauna neformaliai, žodiniu būdu, todėl visiems šiems teatrams rekomenduotina atlikti išsamesnius didesnio masto auditorijų tyrimus. Kiekybinio tyrimo metu buvo analizuojamos „Romuvos“ ir „Skalvijos“ 2019-2020 m. m. programos bei išskirta po trisdešimt populiariausių filmų. Juos išnagrinėjus pagal žanrus ir kilmės šalis, išsiaiškinta, kad abiejų šių teatrų programose dominuoja dramos ir dokumentikos, o dauguma rodomų filmų atkeliauja iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Prancūzijos. Darbo gale yra pateikiama simuliacinė kino teatro programa.
The object of this thesis is the concept of film curation, the process of creating the programs in Lithuanian arthouse cinema theatres and how these theatres connect with their audiences. The main goal of the thesis is to find out the criteria that determine how these programs are created and how these cinemas communicate with their audiences. At the beginning, the concept of film curatorship is presented. It has not been widely studied, especially in Lithuanian literature, therefore, with the growing popularity of the phenomenon of film curation abroad, it is gradually becoming more relevant in Lithuania. The aim is to find out how film curatorship is implemented in Lituanian arthouse cinemas, the researched cinemas are: “Pasaka”, Kaunas cinema centre “Romuva” and cinema centre “Skalvija”. The qualitative research was done by making three interviews with the curators of the mentioned theatres, aiming to find out as much as possible about the film programming, the criteria used to select the films, the influence of the audience and the personal taste of the film curator. It was found that it is important to maintain a balance between the personal opinion of the film curator and the preferences of the audience when making film programs, therefore experience and the subjective intuition of the curator is important. During the interviews, it was also mentioned that film programming is both creative and managerial work. It was explained how these theatres interact with each other, what other partners they have, how the mentioned cinemas are connected to their audiences and finally, what are the challenges for small, non-commercial cinemas. The biggest identified challenges were the audience development, competition with other organizations offering cultural and leisure services, the transfer of film premieres to online cinema platforms and the lack of human resources. The study found that all three investigated cinemas receive most of the feedback verbally, while talking to the visitors, so it is recommended that all of these cinemas conduct more in-depth surveys covering more of their audiences. During the quantitative research, the film programs of “Romuva” and “Skalvija” of 2019-2020 were analysed and lists of thirty most popular films were made. The films were examined by genres and countries of origin, it was found that the lists of both of these theatres are dominated by dramas and documentaries, and most of the films shown were from Lithuania, the United States and France. A simulation program of a cinema theatre is presented at the end of this thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130604
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
germante_lovcikaite_bd.pdf973.86 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.