Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130048
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jalilova, Elnura
Supervisor: Didžgalvytė-Bujauskė, Monika
Title: Assessment of the impact of petroleum production on economic growth in Opec countries
Other Title: Naftos gavybos poveikio ekonominiam augimui vertinimas Opec šalyse
Extent: 84 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Crude oil;Economic growth;Natural gas;Opec;Petroleum production;Žalia nafta;Ekonomikos augimas;Gamtinės dujos;Opec;Naftos gavyba
Abstract: The purpose of this study is to find out how petroleum production affects the economic growth in OPEC countries. The relationship between petroleum production and the economy has long been the subject of several studies. In order to achieve the goal of our study, first of all, based on previous research, the factors influencing economic growth, the relationship between petroleum production and economic growth, as well as the effects of petroleum production on economic growth in OPEC member countries have been theoretically determined. The second part of the thesis covers econometric models, examines the method and methodology used (FMOLS, DOLS, PMG), and explains how an econometric model for estimating the impact of petroleum production is developed. This study covers 20 years from 2000 to 2019, and ten OPEC member countries were selected for empirical research. The research is based on annual data. The last part of the thesis reveals that the positive effects of crude oil production and natural gas production on economic growth were observed, while natural gas production had negative effect on economic growth for certain countries in the long-run. These research findings allow us to sum up that there are different effects in the short-term and long-term outcomes of petroleum production on economic growth in the OPEC members.
Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kaip naftos gamyba veikia ekonomikos augimą OPEC šalyse. Naftos gamybos ir ekonomikos santykis jau seniai yra mokslinių tyrimų objektas. Siekiant išsikelto tyrimo tikslo, pirmoje darbo dalyje, remdantis ankstesniais moksliniais tyrimais, teoriškai analizuojami ekonomikos augimui įtakos turintys veiksniai, naftos gamybos ir ekonomikos augimo ryšys, taip pat naftos gamybos poveikis ekonomikos augimui OPEC valstybėse narėse. Antroje darbo dalyje pateikiami ekonometriniai modeliai, nagrinėjama tyrime naudojama metodologija ir metodai (FMOLS, DOLS, PMG), paaiškinama, kaip kuriamas ekonometrinis modelis naftos gamybos poveikiui įvertinti. Tiriamas 20 metų laikotarpis nuo 2000 iki 2019 m., o empiriniam tyrimui buvo atrinkta dešimt OPEC valstybių. Tyrimas grindžiamas metiniais duomenimis. Trečioje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, kurie rodo teigiamą trumpojo laikotarpio žalios naftos ir gamtinių dujų gamybos poveikį ekonomikos augimui, tačiau ilguoju laikotarpiu tam tikrose šalyse stebimas neigiamas gamtinių dujų gamybos poveikis ekonomikos augimui. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad OPEC šalių naftos gamybos poveikis ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu ekonomikos augimui yra skirtingas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130048
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons