Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130032
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Burkšaitė, Liveta
Supervisor: Bunevičienė, Inesa
Title: Framing COVID-19 on mental health in Lithuanian online media
Other Title: Psichologinės sveikatos diskurso formavimas Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje COVID-19 pandemijos atveju
Extent: 57 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: COVID-19;Pandemic;Mental health;Mental health discourse;Online media;Covid-19;Pandemija;Psichologinė sveikata;Psichologinės sveikatos diskursas;Internetinė žiniasklaida
Abstract: The new SARS-CoV-2 coronavirus pandemic barraged the world with a lot of challenges. One of them – the heavily worsened mental health of people. In the whole world (including Lithuania), people encounter stress, strong anxiety, or even depression due to the newly arisen threats, changed circumstances, and general uncertainty. Even though there is no such social group that would be completely safe from negative pandemic consequences to their mental health, many studies showed that younger people, especially women, take it the hardest. Internet media poses an important role in creating public discourse and opinion, thus many researchers in different countries took the task to find out, how the media reports all pandemic-related news. However, such studies were quite general in their nature and took everything into COVID-19 scope – no research was noticed that would evaluate, how the media shapes mental health discourse in particular: what questions and concerns are raised, and which social groups are targeted mostly in these unusual times. That is why this research aims to analyze, how mental health discourse during the pandemic is formed by Lithuanian online media. Research object: coverage of COVID-19 related news on mental health in Lithuanian online media Delfi.lt. Content analysis was made combining qualitative and quantitative research techniques. Research period: March 2020 – April 2021. 63 articles were analyzed in total, chosen from four different time frames, which were defined in respect of different pandemic stages in Lithuania during the first year of the pandemic. The following questions were raised to be answered by the research: 1) what is the discourse of COVID-19 about mental health in the main Lithuanian online news media? 2) on what main aspects of mental health and on which exposed social groups does the portal focus? 3) is it true that the online media tends to use exaggerated, sensational headlines and leads by representing COVID-19 related news on mental health? Research results: the most frequent themes were stress management/self-help and meditation practices (22,2%), pandemic/quarantine impacts on public mental health (20,6%), and remote working challenges (9,5%). The portal paid most attention to children (16%), working people (14%), and women (3%) psychological state. The portal rarely used sensational or over-dramatic words in titles and leads to strengthen the message.
Naujojo koronaviruso SARS-CoV-2 sukelta pandemija pažėrė pasauliui daugybę iššūkių. Vienas jų – gana stipriai pablogėjusi žmonių psichologinė sveikata. Visame pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje) dėl atsiradusių naujų grėsmių, pasikeitusių aplinkybių ir nežinomybės žmonės patiria stresą, stiprų nerimą ar net depresiją. Nors, ko gero, nėra tokios žmonių grupės, kuri būtų visiškai apsaugota nuo neigiamos pandemijos įtakos psichologinei sveikatai, daugybė tyrimų parodė, kad sunkiausiai susidoroti su pandemijos keliamais neigiamais jausmais sekasi jaunesnio amžiaus žmonėms, ypač – moterims. Internetinė žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį kuriant, skatinant viešąjį diskursą ir formuojant viešąją nuomonę, todėl daugybė tyrėjų skirtingose šalyse ėmėsi užduoties ištirti, kaip žiniasklaida visuomenei nušviečia su pandemija susijusias naujienas. Vis dėlto, tokie tyrimai buvo gana bendro pobūdžio ir aprėpė visas su COVID-19 susijusias temas – nebuvo pastebėta, kad kas nors įvertintų, kaip žiniasklaida formuoja būtent psichologinės sveikatos diskursą: kokiems klausimams skiria dėmesio, kokius aspektus išryškina ir į kokias pažeidžiamas socialines grupes dažniausiai telkia dėmesį šiuo visiems neįprastu laikotarpiu. Todėl šiuo tyrimu siekta išanalizuoti, kaip psichologinės sveikatos diskursą pandemijos metu formuoja Lietuvos internetinė žiniasklaida. Tyrimo objektu pasirinktas psichologinės sveikatos diskursas populiariausiame Lietuvoje naujienų portale Delfi.lt. Tyrimui pasitelkta kokybinė ir kiekybinė turinio analizė. Tyrimo laikotarpis: 2020 m. kovo mėn. – 2021 m. balandžio mėn. Iš viso išanalizuoti 63 straipsniai, atrinkti iš keturių skirtingų laikotarpių, kurie buvo apibrėžti atsižvelgiant į pandeminę situaciją Lietuvoje per pirmuosius pandemijos metus. Tyrimo tikslui pasiekti buvo keliami šie klausimai: 1) koks yra su COVID-19 susijusios psichologinės sveikatos diskursas populiariausiame Lietuvoje naujienų portale Delfi.lt? 2) į kokius pagrindinius psichologinės sveikatos aspektus ir į kokias pažeidžiamas socialines žmonių grupes portalas telkia savo dėmesį? 3) ar tiesa, kad pristatant su psichologine sveikata susijusias naujienas portalas linkęs naudoti „perdėtas“, dramatiškas ir sensacingas antraštes? Tyrimo rezultatai: dažniausiai minimos temos buvo streso valdymas, savipagalbos ir meditacijos praktikos (22,2%), pandemijos ir karantino padariniai žmonių psichologinei sveikatai (20,6%) bei nuotolinio darbo keliami iššūkiai (9,5%). Pristatydamas naujienas portalas dažniausiai telkė dėmesį į vaikų (16%), dirbančiųjų (14%) ir moterų (3%) psichologinę būklę. Portalas retai naudojo sensacingas, dramatiškas ar žinutę pastiprinančias antraštes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130032
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
liveta_burksaite_md .pdf708.14 kBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.