Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1299
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003);Ekonomika / Economics (S004);Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žvirblis, Algis;Buračas, Antanas
Title: Integrated multicriteria assessment of the company’s finance management
Other Title: Integruotas daugiakriteris įmonės finansų valdymo vertinimas
Is part of: Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. , T. 7, nr. 2 (2013)
Extent: p. 113-126
Date: 2013
Keywords: Verslo konkurencingumas;Įmonės finansų valdymas;Finansiniai rodikliai;Daugiakriteris vertinimas;SAW metodas;Entrepreneurship competitiveness;Company finance management;Financial indices;Multiple criteria evaluation;SAW method
Abstract: Straipsnyje pateikiami įmonės finansų valdymo integruoto vertinimo taikant daugiakriterius metodus principai bei modeliai, sukurti esminių (identifikuotų) santykinių finansinių rodiklių pagrindu. Problemos aktualumą lemia tai, kad, kaip rodo atlikta mokslinės literatūros analizė, daugiausia nagrinėjami atskirų finansinio valdymo rodiklių bei jų grupių vertinimo klausimai. Tuo tarpu itin trūksta darbų, skirtų nustatyti bendrąjį įmonės finansinio valdymo rezultatyvumą, orientuojantis į apibendrinančiąją šio rezultatyvumo dimensiją. Analitinio tyrimo uždaviniai yra: suformuoti vertinimo kriterijų, apibrėžiančių apibendrinančiąją įmonės finansų valdymo rezultatyvumo dimensiją, visumą, sukurti integruoto vertinimo principus ir atitinkamus daugiakriterio vertinimo modelius, taip pat atlikti atvejo vertinimą, taip aprobuojant teorinį įdirbį. Taikomi metodai gali būti įvardyti: mokslinės literatūros šaltinių įmonės finansų valdymo rezultatyvumo kompleksinio vertinimo kriterijų klausimais susisteminimas, taikytinų daugiakriterių vertinimo metodų analizė, SAW metodas. Darbo rezultatus sudaro parengti įmonės finansų valdymo efektyvumą lemiančių kriterijų integravimo į bendrąją dimensiją principai ir sukurti vertinimo modeliai, adaptuoti tokių plačiau žinomų metodų, kaip SAW ir COPRAS taikymui. Darbe suformuota dviejų lygių vertinimo sistema: pirmajame etape išskiriami pirminiai vertinimo kriterijai ir jų pagrindu suformuojamos esminių (identifikuotų) finansinių rodiklių grupės (ramsčiai) bei pagal daugiakriterio vertinimo modelius nustatomi šių grupių, kaip iš dalies integruotų kriterijų, indeksai. Antrajame lygyje, remiantis šiais indeksais pagal sukurtą bendrojo įvertinimo modelį, nustatomas apibendrinantis įmonės finansų valdymo efektyvumo indeksas
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1299/1/ISSN1822-7996_2013_T_7.N_2.PG_113-126.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1299
http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2013.7.2.8
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2013, nr. 7(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.