Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKisieliauskas, Justinas-
dc.contributor.authorRainytė, Rolanda-
dc.date.accessioned2021-05-17T19:53:30Z-
dc.date.available2021-05-17T19:53:30Z-
dc.date.issued2021-05-24-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/129741-
dc.description.abstractTyrimo problema: kokį poveikį vartotojui daro socialinių tinklų klaidinanti reklama ir kaip tokio poveikio išvengti. Tyrimo objektas: klaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose poveikio vartotojui mažinimas. Tyrimo tikslas: išanalizavus klaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose poveikį vartotojui, sukurti modelį leidžiantį tokio poveikio išvengti. Tyrimo metodologija: mokslinių šaltinių analizė, atvejų analizė, vartotojų ir ekspertų apklausa. Tyrimo teorinėje dalyje analizuojami klaidinančios reklamos tipai, reklamos etika ir įstatymai, socialiniai tinklai ir jų poveikis vartotojui, vartotojų elgsena, klaidinančios reklamos samprata ir jos poveikis vartotojui. Analitinėje darbo dalyje atliktų tyrimų pagalba analizuojami klaidinančios reklamos atvejai, suprantama vartotojų elgsena nukentėjus su klaidinančia reklama socialiniuose tinkluose ir dar prieš susiduriant su ja. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas klaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose modelis skirtas apsaugoti vartotoją nuo klaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose, kuris sukurtas remiantis mokslinės literatūros analize ir empirinio tyrimo rezultatais. Patikrintas modelio patikimumas ir tiklsumas analizuojant klaidinančią reklamą socialiniuose tinkluose. Remiantis tyrimo rezultatais galime patvirtinti jog klaidinanti reklama socialiniuose tinkluose veikia vartotoją ir keičią jų elgseną. Vartotojams vis reikia daugiau pastangų norint atpažinti klaidinančią reklamą nuo tradicinės reklamos. Raktiniai žodžiai: Klaidinanti reklama, socialiniai tinklai, nuomonės fromuotojai, vartotojų elgsena, poveikis vartotojams.lt
dc.description.abstractThe research problem: what effect does misleading social network advertising have on the consumer and how to avoid such an effect. Object of research: reducing the impact of misleading advertising on social networks for the consumer. The aim of the research: after analyzing the impact of misleading advertising on social networks on the consumer, to create a model that allows to avoid such an effect. Research methodology: analysis of scientific sources, case analysis, consumer and expert survey. The theoretical part of the study analyzes the types of misleading advertising, advertising ethics and laws, social networks and their impact on the consumer, consumer behavior, the concept of misleading advertising and its impact on the consumer. The research carried out in the analytical part of the work analyzes the cases of misleading advertising, the understandable behavior of consumers after and before the encounter with misleading advertising on social networks. The third part of the paper presents a model of misleading advertising on social networks designed to protect the consumer from misleading advertising on social networks, which is based on the analysis of scientific literature and the results of empirical research. The reliability and accuracy of the model in analyzing misleading advertising on social networks was tested. Based on the results of the study, we can confirm that misleading advertising on social networks affects the consumer and changes their behavior. Consumers need more and more effort to identify misleading advertising from traditional advertising. Keywords: Misleading advertising, social networks, opinion leaders, consumer behavior, impact on consumers.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMarketingo klasterislt
dc.format.extent103 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectKlaidinanti reklamalt
dc.subjectSocialiniai tinklailt
dc.subjectPoveikis vartotojamslt
dc.subjectMisleading advertisingen
dc.subjectSocial networksen
dc.subjectImpact on consumersen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleKlaidinančios reklamos socialiniuose tinkluose poveikio vartotojui mažinimo modelislt
dc.title.alternativeMisleading advertising on social networks reduction of the consumer impact modelen
dc.typemaster thesis-
thesis.degree.disciplineMarketingas ir tarptautinė komercija / Marketing and International Commerce (M)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptEkonomikos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
rolanda_rainyte_md.pdf1.83 MBAdobe PDF   Until 2026-05-24View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.