Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128087
Type of publication: journal article
Author(s): Narkēviča, Žanete
Title: Tenderness: outlining the anthropological perspective of femininity
Other Title: Švelnumas. Antropologinės moteriškumo perspektyvos metmenys
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2020, nr. 76 (104), p. 5-15
Date: 2020
Keywords: Tenderness;Person;Femininity;Unity;Eroticism;Švelnumas;Asmuo;Moteriškumas;Vienybė;Erotika
Abstract: The article “Tenderness: Outlining the Anthropological Perspective of Femininity” is written from the point of view of Philosophical Anthropology and outlines the outlines tenderness as particular feature which characterizes femininity and a special way of communicating the truth. In the hermeneutical reading of the story of Creation in Genesis and Plato’s “Symposium” the author shows that image of original unity of man and woman is deeply rooted in human nature. In the reading of John Paul II’s Apostolic letter “Mulieris dignitatem” tenderness of femininity is featured as divine gift. Article examines how the lack of tenderness deprives the sacredness from sexual relations causing alienation. Following the idea of French philosopher Ricoeur it claims that returning the sacred force to sexuality it becomes penetrated by the reciprocity of gift, so that self-centred eroticism is transformed with tenderness and sacredness of mystery of Love.
Šis straipsnis yra parašytas iš filosofinės antropologijos perspektyvos. Jame švelnumas apibūdinamas kaip savitas moteriškumo bruožas ir ypatingas tiesos perteikimo būdas. Hermeneutiškai skaitant Pradžios knygos pasakojimą apie pasaulio sukūrimą ir Platono „Puotą“ atskleidžiama, kad pirminės vyro ir moters vienybės vaizdinys giliai įsišaknijęs žmogaus prigimtyje. Skaitant Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką „Mulieris dignitatem“ moteriškasis švelnumas parodomas kaip dieviškoji dovana. Straipsnyje nagrinėjama, kaip dėl švelnumo stokos seksualiniai santykiai netenka sakralumo ir įsigali susvetimėjimas. Remiantis prancūzų filosofo P. Ricoeuro mintimi, teigiama, kad, sugrąžinus seksualumui šventą jėgą, jį persmelkia abipusiškas dovanojimasis, todėl į save nukreipta erotika perkeičiama Meilės slėpinio švelnumo ir šventumo.
Internet: https://doi.org/10.7220/2335-8785.76(104).1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/128087
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2020, nr. 76(104)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

49
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.