Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126603
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tarasov, Maksim
Title: Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės technikos ir taktikos veiksmų raiška 2017 ir 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionatuose
Other Title: Expression of Lithuanian women hockey team technique and tactics actions in 2017 and 2019 European women hockey championship
Extent: 71 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Žolės riedulys;Field hockey;Technika ir taktika;Technique and tactics;Europos čempionatas;European championship
Abstract: Teigiama, kad žolės riedulys yra seniausias žaidimas pasaulyje, kuriam reikalingos lazdos ir kamuoliukas. Užsienyje šis žaidimas vadinamas tiesiog "hockey", nors mums šis žodis labiau siejasi su ledo rituliu. Spėjama, kad angliškas žolės riedulio pavadinimas kilo nuo prancūziško žodžio "hoquet" (Jeffreys, 2005). Moterų rinktinės rengimo ir dalyvavimo Europos čempionatuose ypatumai niekada nebuvo plačiai nagrinėjami. Šiuo darbu siekiama parodyti, kad žolės riedulio rinktinių rengimo mokslinis valdymas yra aktualus, o pasiektu žoles riedulio komandos sportinų rezultatų apibendrinimas padės ateityje siekti dar geresniu rezultatu. Probleminis klausimas: ar egzistuoja statistiškai reikšmingi skirtumai tarp technikos ir taktikos veiksmų, kuriuos atliko Lietuvos moterų žoles riedulio rinktinės žaidejos 2017 ir 2019 metų europos moterų žoles riedulio čempionatuose? Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės technikos ir taktikos veiksmų raiška 2017 ir 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionatuose. Darbo uždaviniai: aptarti Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės technikos ir taktikos veiksmų raišką 2017 metų Europos moterų žolės riedulio čempionate; aptarti Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės technikos ir taktikos veiksmų raišką 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionate; palyginti Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės technikos ir taktikos veiksmų raišką 2017 ir 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionatuose. Darbo metodika. Buvo atliekama žaidimo technikos ir taktikos raiškos lyginamoji analizė 2017 ir 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionatuose. Tai 9 rungtynių analizė, kuri buvo atliekama filmuojant rungtynes ir vėliau jas peržiūrint bei analizuojant atskirų žaidėjų ir žaidybinių grandžių techniką ir taktiką. Tyrime dalyvavo 33 sportininkės. Rezultatai. Palyginus 2017 ir 2019 metų Lietuvos moterų žols riedulio rinktinės komandinus, vartininkių veiksmų ir gynėjų grandies veiksmų rodiklius Europos moterų žolės riedulio čempionatų metu statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Tačiau palyginus dviejų čempionatų saugų grandies, puolėjų grandies bei lyderių žaidėjų technikos ir taktikos veiksmų rodiklius buvo nustatyti tam tikri statistiškai reikšmingi skirtumai, kurie galėjo lemti geresnį rinktinės pasirodymą 2019 metų Europos moterų žolės riedulio čempionate. Vertinant Lietuvos moterų žolės riedulio rinktinės pasirodymą Europos čempionatuose, galima teigti, kad rinktinė pasirodė gerai, nes 2019 metų Europos čempionate iškovojo teisę 2021 metais atstovauti šalį aukštesniame divizione.
Field hockey is the oldest game in the world that requires sticks and a ball. Abroad, this game is called hockey, although it is more related to hockey for us. The English name for the boulder is thought to have originated from the French word hoquet (Jeffreys, 2005). The specifics of women's team training and participation in European championships have never been widely discussed. This work aims to show that the scientific management of the preparation of grass hockey teams is relevant, and the generalization of the achievements of the athletes of the grass hockey team will help achieve an even better result in the future. Problematic question: are there statistically significant differences between the Lithuanian women's grass hockey team players' technical and tactical actions in the 2017 and 2019 European women's grass hockey championships? The work aims to analyze the expression of Lithuanian women's hockey team technique and tactics actions in 2017 and 2019 European women's hockey championships. Goals: to discuss the expression of Lithuanian women's hockey team technique and tactics actions in the 2017 European Women's Hockey Championship; to discuss the expression of Lithuanian women's hockey team technique and tactics actions in the 2019 European Women's Hockey Championship; to compare the expression of Lithuanian women's hockey team technique and tactics in the 2017 and 2019 European Women's Hockey Championships. Metchodic. A comparative analysis of game technique and tactical expression was performed at the 2017 and 2019 European Women's Hockey Championships. This is a 9-match analysis performed by filming the match and then reviewing it and analyzing individual players and game chains' techniques and tactics. The study involved 33 athletes. Results. Comparing the commanders of the Lithuanian women's hockey team in 2017 and 2019, the indicators of goalkeepers' actions and defenders' chain actions, no statistically significant differences were found during the European women's hockey championships. However, a comparison of the two championships' technical and tactical performance in the safe circuit, the striker chain, and the leading players revealed some statistically significant differences that could have led to a better performance of the national team in the 2019 European Women's Hockey Championships. Assessing the performance of the Lithuanian Women's Hockey Team in the European Championships, it can be said that the team performed well because, in the 2019 European Championship team was promoter to higher division in 2021.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126603
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons