Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126509
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Griciūnas, Tautvydas
Supervisor: Rakštys, Rolandas
Title: UAB ,,DESTUS" transportavimo veiklos tobulinimas
Other Title: Improving the transportation activities of JSC ,,Destus"
Extent: 37 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Transportavimas;Transportation;Logistika;Improvement;Kroviniai;Logistics
Abstract: Pirmoje šio darbo dalyje buvo atlikta literatūros šaltinių analizė, siekiant išsiaiškinti, kaip galima pagerinti krovinių gabenimo veiklą. Išanalizavus literatūrą paaiškėjo, kad norint pagerinti krovinių gabenimo veiklą, būtina optimizuoti krovinių gabenimo maršrutą, sumažinti gabenimo išlaidas ir sukurti tinkamas sąlygas su klientu. Antroje darbo dalyje buvo nagrinėjama bendrovės UAB „Destus“ transporto veikla. Buvo atliktas interviu ir „SWOT“ analizė. Šie tyrimai atskleidė problemas, su kuriomis susiduria įmonė: ilgas komunikacijos procesą tarp įmonės transporto vadybininko ir vairuotojo, apyvartinių lėšų trūkumas ir grėsmės dėl mobilumo paketo. Trečioje dalyje buvo pasiūlyti sprendimai, kaip įmonė galėtų išspręsti šias problemas. Įdiegti planšetinius kompiuterius ir programą krovinių gabenimo maršrutams sukurti, taip pat pradėti vykdyti ekspedijavimo veiklą ir susitarti su klientu dėl „Sconto“ mokėjimo metodo naudojimo. Plėsti savo veiklą ne tik Vakarų Europoje, bet ir Baltijos šalyse. Pagrindinės šio darbo išvados yra tai, kad krovinių gabenimo sąvoka, remiantis skirtingais literatūros šaltiniais, yra krovinių gabenimas iš gamintojo iki kliento. Pagrindinės įmonės silpnybės yra mažas automobilių parkas, apyvartinių lėšų trūkumas ir ilgas vadybininko ir vairuotojo bendravimo procesas. Norint išspręsti šias problemas, įmonė turi pradėti ekspedijavimo veiklą, susitarti su klientais dėl „Sconto“ apmokėjimo ir įdiegti planšetinius kompiuterius, kurie pagreitintų vairuotojo ir transporto vadybininko bendravimo procesą.
In the first part of this work, the analysis of literature sources was performed in order to find out how cargo transportation activities can be improved. After analyzing the literature, it became clear that in order to improve cargo transportation activities, it is necessary to optimize the cargo transportation route, reduce transportation costs and create suitable conditions with the customer. In the second part of the work, transportation activities of the company JSC ,,Destus“ were examined. An interview and a „SWOT“ analysis were performed.These studies revealed problems the company is facing: a long-term communication process between the company's transport manager and driver, the lack of working capital and the threat of the mobility package coming. In the third part, solutions were proposed on how the company could solve these problems. Installing tablet computers and a program for creating freight transportation routes, as well as to start carrying out freight forwarding activities and making agreement with the customer to use „Sconto“ payment method. Expanding its activities not only in Western Europe but also in the Baltic States. The main conclusions of this work are that the concept of freight transportation, according to different literature sources, is freight transportation from the manufacturer to the customer. The main weaknesses of the company are the small car fleet, the lack of working capital and the long communication process between the manager and the driver. To solve these problems, the company needs to start freight forwarding activities, agree with customers on „Sconto“ payment and install tablets that would help speed up the communication process between the driver and the transport manager.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126509
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
tautvydas_griciunas_bd.pdf951.54 kBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.