Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126443
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žarskis, Vilius
Supervisor: Drejeris, Rolandas
Title: Įmonės „X“ sandėliavimo procesų gerinimas
Other Title: Improving the company’s warehousing processes
Extent: 38 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Atsargų valdymas;Stock management;Sandėlio valdymo sistema;Warehouse management system
Abstract: Tarp verslo įmonių vykstant nuolatinei konkurencijai įmonės privalo ieškoti tinkamų sprendimų galinčių pagerinti jų veiklą ir atnešti finansinę naudą. Nuolatinis sandėliavimo procesų tobulinimas, logistinių procesų valdymas ir informacinių sistemų diegimas bendrovėms, tai tik keli būdai iš daugelio, kurie gali padėti patenkinti klientų poreikius. Darbo tikslas: Išanalizavus sandėliavimo procesų teorinius aspektus ir remiantis gerąja pasauline praktika nustatyti „X“ įmonėje sandėliavimo procesų gerinimo kryptis ir galimybes. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti sandėliavimo procesų esmę ir tikslą. 2. Išanalizuoti sandėliavimo procesų gerinimo kryptis gamybos įmonėje. 3. Nustatyti sandėliavimo procesų gerinimo galimybes „X“ įmonėje. 4. Apžvelgti tyrimo rezultatus. Darbo tyrimo metodai: mokslinės ir specialiosios literatūros analizė, lyginamoji analizė, apklausa, kokybinis tyrimas. Pirmoje darbo dalyje aprašytas logistikos ir sandėliavimo sampratų santykis, taip pat logistikos sąvokos apibrėžimas ir pagrindiniai sandėlių steigimo tikslai. Antroje darbo dalyje aprašomi sandėliavimo procesai, kurie buvo suskirstyti į dvi grupes, siekiant išsiaiškinti galimas tobulinimo kryptis. Trečioje darbo dalyje ieškomi tobulintini procesai susiję su prekės egzistavimu sandėlyje. Ketvirtoje darbo dalyje pristatomi ir aptariami įmonės sandėlio darbuotojų bei klientų apklausos rezultatai ir pasiūlomi galimi sandėlio procesų tobulinimo sprendimai.
In the context of constant competition between businesses, companies must look for suitable solutions that can improve their performance and bring financial benefits. Continuous improvement of warehouse processes, logistical process management and deployment of information systems for companies, these are just a few ways out of many that can help meet customers' needs. Research aim: after analyzing the theoretical aspects of warehouse processes and based on good global practice, determine the directions and possibilities of improving warehouse processes in "X" company. Objectives: 1.Clarify the essence and purpose of warehouse processes. 2.Analyze the direction of improvement of warehouse processes in the manufacturing company. 3.Set up options for improving warehouse processes in "X" company. 4.Review the results of the study. Research methods: scientific and special literature analysis, comparative analysis, survey, qualitative research. Research results: The first part of the work contains the relationship between logistics and warehousing concepts, also an explanation of the concept of logistics, and the main objectives of setting up warehouses. The second part of the work describes the processes in the warehouse, which were divided into two groups to find out possible areas for warehouse improvement. The third part of the work presents the possibilities for improving the existence of the product in the warehouse. The fourth part of the work presents and discusses the results of the survey of the employees and customers of the company warehouse and offers possible solutions for improving warehouse processes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126443
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
vilius_zarskis_bd.pdf1.05 MBAdobe PDF   Until 2026-01-13View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

156
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.