Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125743
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Vitkutė, Indrė
Title: Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už viešojo administravimo funkcijas atliekančio subjekto įžeidimą atribojimo problematika
Other Title: The Delimitation Problems of Criminal and Administrative Liability of Insulting a Person Performing the Functions of Public Administration
Extent: 56 p.
Date: 4-Jun-2015
Keywords: Baudžiamoji atsakomybė;administracinė atsakomybė;atribojimas;įžeidimas;viešojo administravimo funkcijas atliekantis asmuo;Criminal liability;administrative liability;insult;person performing functions of public administration;delimitation
Abstract: Tyrimo aktualumas ir problema. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 290 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 187 straipsnio 2 dalyje yra numatyta atsakomybė už savo pareigas einančio viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimą. Šių teisės normų sudėties požymiai pagal savo turinį yra identiški. Toks nustatytas teisinis reguliavimas suponuoja baudžiamosios ir administracinės atsakomybių atskyrimo poreikį. Tačiau griežtai apibrėžtų atribojimo kriterijų nėra, o įstatymo taikymo išsprendimo klausimai iš esmės yra palikti teismų praktikai. Teismų praktikoje pastebimas nevienareikšmiškumas, kai analogiškomis aplinkybėmis už tą patį teisės pažeidimą taikoma skirtinga teisinės atsakomybės rūšis. Užsienio šalyse mokslinių tyrimuose nėra analizuojami baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už viešojo administravimo funkcijas atliekančių subjektų įžeidimą atribojimo klausimai. Taip yra dėl teisinio reguliavimo ypatumų, nes daugumoje užsienio šalių atsakomybė už viešojo administravimo funkcijas atliekančių asmenų įžeidimą nėra diferencijuojama atskirose teisės šakose. Atsižvelgiant į baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už viešojo administravimo funkcijas atliekančio subjekto atribojimo problematiškumą, darbe, pasitelkiant ne tik teismų praktiką, bet ir baudžiamosios teisės teoriją, analizuojami šių teisės pažeidimų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, atribojimo teoriniai aspektai bei pateikiami Lietuvos teismų praktikoje taikomi atribojimo kriterijai. Tyrimo tikslas - apibrėžti nusikaltimo, numatyto BK 290 straipsnyje ir administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 187 straipsnio 2 dalyje, atribojimo kriterijus. Tyrimo objektas – nusikaltimo, numatyto BK 290 straipsnyje ir administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 187 straipsnio 2 dalyje atribojimo problemos, nagrinėjamos baudžiamosios teisės doktrinoje bei sprendžiamos Lietuvos teismų praktikoje. Darbe naudojami lyginamasis, indukcinis, dedukcinis, loginis, kritikos, lingvistinis, sisteminis, dokumentų analizės metodai. Išanalizavus mokslinę literatūrą, Lietuvos bei užsienio teisės aktus, darbe daromos išvados, kad užsienio šalyse, kuriose yra numatyta baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimą, įžeidimo padarymo vieta yra kriterijus, atribojantis šias teisinės atsakomybės rūšis. Tuo tarpu Lietuvoje viešai padarytas įžeidimas gali būti ir administraciniu teisės pažeidimu, ir nusikaltimu. Lietuvoje teismai, spręsdami BK 290 straipsnyje ir ATPK 187 straipsnio 2 dalyje numatytų veikų atribojimo klausimą, atsižvelgia į ATPK 9 straipsnio 2 dalies nuostatą, į teisės pažeidimo padarymo aplinkybių visumą - veiksmų intensyvumą, trukmę, vietą, paros laiką, žodžių turinį, pažeidimo metu buvusią situaciją, padarytą žalą. Šie kriterijai yra vertinamojo pobūdžio ir siejami su teisės pažeidimo pavojingumo laipsniu. Jeigu nustatoma, kad viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas nesiekia tokio pavojingumo laipsnio už kurį galima baudžiamoji atsakomybė, asmeniui taikoma administracinė atsakomybė. Taigi, tyrimo hipotezė pasitvirtino iš dalies, t. y. pavojingumas ir jo laipsnis gali būti vienu iš pagrindinių kriterijų atskiriant nusikaltimą nuo administracinio teisės pažeidimo už viešojo administravimo funkcijas atliekančio subjekto įžeidimą.
Research problem. Under the Article 290 of Criminal Code of Lithuania and under the Article 187 paragraph 2 of Administrative Offences Code of the Republic of Lithuania there is liability of insulting a person performing the functions of public administration. Person shall be punished if he verbally or by bodily gestures, by nagging or by any other behavior hurts honor and dignity of a person performing the functions of public administration in exercising his duties. Looking at these law norms it is noted, that legislature constituent elements according to their contents are identical. Unclear, imprecise norms constantly cause problems of interpretation and application of the law. This tendency is noted by analyzing case law, when in a similar circumstances in one case criminal law is applied, in another – administrative law. This legal regulation implies the delimitation of administrative and criminal liability. In spite of the fact that this problem appeared in the doctrine of administrative and criminal law also in court‘s practice quiet long time ago, it should be noted, that till now this problem has not been solved. This is the cause why this problem is topical. The object of the research – the problems of marking the line between crime and administrative offense of insulting a person performing the functions of public administration analyzed in criminal law jurisprudence and solved in the Lithuanian case law. The aim of the research - to define delimitation criteria of criminal and administrative liability of insulting person performing the functions of public administration. In order to achieve these goals that are defined in this paper the following research methods are going to be used: documentary analysis, comparative, inductive, generalization methods and linguistic, logical, systemic methods of law interpretation. After the analysis of scientific works, foreign and domestic legal acts, the following conclusions were drawn: Public place is the criteria to delimitate criminal and administrative liability of insulting a person performing the functions of public administration in foreign countries. This delimitation criteria doesn’t apply in Lithuania. Public insult of person performing the functions of public administration could cause criminal and administrative liability in Lithuania. Courts solving the problem of criminal and administrative liability delimitation of insulting a person performing the functions of public administration are guided by Paragraph 2 of Article 9 of Administrative Offences Code of the Republic of Lithuania. However, this provision violates the general liability rule - softer responsibility has priority above criminal liability. Criminal liability should be applied in cases, when less restrictive means of the same objectives cannot be achieved. In cases of delimitation of criminal and administrative liability of insulting a person performing the functions of public administration can arise violation of non bis in idem principle. If for person was brought administrative liability of insulting a person performing the functions of public administration and then it turns out that this act is criminal, this would be violation of non bis in idem is principle. In this case, the repeated process of punishment is not allowed. In order to avoid the violation of non bis in idem principle it has to be evaluated the elements of the deed of the Article 290 of Criminal Code of Lithuania and elements of the offence of the Article 187 paragraph 2 of Administrative Offences Code of the Republic of Lithuania. In addition, it has to be evaluated if there is final decision, which held a person liable. Solving the question of delimitation of criminal and administrative liability, it has to be determined the offence dangerousness. It is difficult to delimitate criminal and administrative liability through the offence dangerousness, because both offences encroaches similar rights which are protected by Article 290 of Criminal Code of Lithuania and under the Article 187 paragraph 2 of Administrative Offences Code of the Republic of Lithuania. It is thought, that criminal liability arises when damage is caused not only to personal honor and dignity, but also the to the prestige of the state. Delimitation of criminal and administrative liability of insulting a person performing the functions of public administration in Lithuania case law is made taking into account the Paragraph 2 of Article 9 of Administrative Offences Code of the Republic of Lithuania and the whole circumstances of committed offence. These circumstances are offence intensity, duration, location, time, word content, situation, the damage caused. Then the whole circumstances of offence is established, the decision has to be made whether the offense has to be regarded as a crime, which is more dangerous than an administrative offense. If the offence of insulting a person performing the functions of public administration is less than the degree of danger for which the person can be held criminally responsible, the person has to be liable for administrative offence. So, the conclusion has to be made, that dangerousness of the offence is the criteria which delimitates criminal and administrative liability of insulting a person performing the functions of public administration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125743
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

22
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.