Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125626
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bunevičienė, Inesa
Supervisor: Balčytienė, Auksė
Title: Svarstomosios demokratijos apraiškos internete: viešų klimato kaitos diskusijų socialiniame tinkle Facebook kokybės vertinimas
Other Title: Manifestations of deliberative democracy online: measuring quality of global public discussions on climate change on Facebook
Extent: 31 p.
Date: 4-Oct-2013
Keywords: svarstomoji demokratija;socialiniai tinklai;klimato kaitos diskursai;Diskurso kokybės indeksas;deliberative democracy;social networks;climate change discourse;Discourse Quality Index
Abstract: Disertacija siekiama įvertinti pasirinkto socialinio tinklo viešojo diskurso potencialą demokratinių procesų palaikymui. Tirtos viešosios klimato kaitos diskusijos (komentarai) socialiniame tinkle Facebook. Empiriniams duomenims surinkti ir apdoroti naudojamas Diskurso kokybės indeksas: įvertinta, kaip analizuojamų komentarų kokybė atitinka idealųjį habermasiškąjį diskurso kokybės supratimą. Analizuojant ir interpretuojant surinktus duomenis, įvertintos Web 2.0 komunikacijos charakteristikos (kaip galimybės ir kliūtys svarstomosios demokratijos procesams palaikyti); taip pat aptarti klimato kaitos moksliniai ir politiniai aspektai (aktualizuojant rizikos komunikacijos ir deliberatyviosios demokratijos teorines prieigas). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog analizuotų viešų komentarų kokybė yra nepakankama, kad galėtų daryti konkrečią įtaką politinių sprendimų priėmimo procesuose. Pagrindinės to priežastys: a) auditorijų poliarizacija; b) nesutarimais grįsta politinė diskusija; c) nepakankamas dalyvių mokslinis ir politinis išprusimas; d) nerimtas dalyvių nusiteikimas.
The major purpose of this dissertation was to measure quality of preselected public discussions (in form of comments) generated on popular online social network Facebook. We used Discourse Quality Index as the main instrument to collect and analyze our empirical data. In particular, we measured how the quality of our discussions corresponded to the preconditions of Habermasian ideal discourse perception. In our analysis, we highlighted the role of Web 2.0 based online communications environments to support, promote or, possibly, neglect traditions and principles of deliberative democracy. Our results revealed that quality of the discussions we analyzed is not good enough; consequently, they cannot be considered by policymakers and have positive impact on decisions made. The main reasons of that are: a) audience polarization; b) dissensual political discourse; c) low participants’ scientific and political literacy; d) not serious or light role that participants undertake in the discourse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125626
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.