Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/125
Type of publication: Knyga / Book
Title: Widziałem świat. Skrypt do kursu historii literatury litewskiej
Other Title: Mačiau pasaulį. Lietuvių literatūros chrestomatija. Akademinis kursas lenkakalbiams
I saw a world. Textbook of history of Lithuanian literature
Extent: 136 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus
Date: 2014
Keywords: Lietuvių literatūra;Lietuvių kultūra;Grožinės literatūros chrestomatija;Akademinis mokymas;Lithuanian literature;Lithuanian culture;Anthology of literature;Academic teaching
ISBN: 978-609-467-086-2
978-9955-34-522-0
Abstract: Akademinis mokymo leidinys Widziałem świat skirtas polonistikos ir lituanistkos studentams, kurie mokosi lietuvių literatūros istorijos. Jame publikuojami: virš 50 grožinės literatūros vertimų (nuo tautosakos iki naujausios literatūros), biogramos, užduotys studentams, bibliografijos (lenkiškų vertimų iš lietuvių literatūros, mokslinės literatūros apie lietuvių kultūrą) bei pavyzdinė lietuvių literatūros kurso programa.
The relations between Lithuania and Latvia, the relations of these two countries with their neighbour states, the claims of the national minorities in Lithuania and Latvia, the attempts of the society to release from the soviet linguistic and cultural heritage, the ways of coming back to the European society, the Russia’s attempts to sustain its linguistic, political and ideological influence in the Baltic states, some differences in the interpretation of our common history – all these questions were discussed in the articles published by the author in Lithuanian and Latvian press as well as in internet portals during 1996-2008. The book contains the main part of the publications mentioned.
Skrypt akademicki Widziałem świat został pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla polonistów, którzy poznają kulturę i literaturę Litwy w ramach dodatkowych kursów, oraz dla lituanistów. Czytelnik znajdzie w nim kilkadziesiąt przekładów z literatury litewskiej, od folkloru i literatury dawnej po najnowszą, a także biogramy autorów, zadania dla studentów, bibliografię załącznikową polskich tłumaczeń z literatury litewskiej i polecanych opracowań oraz przykładowy program kursu historii literatury litewskiej. Książka została napisana z myślą o kursie historii literatury litewskiej, który ma za zadanie nie tylko zapoznać studentów z najważniejszymi autorami i tekstami literatury litewskiej, ale i uwrażliwić ich na zjawiska ze wspólnej, polsko-litewskiej przeszłości. Ma także uczyć myślenia historycznego, umożliwić zrozumienie litewskiej narracji o dziejach Litwy (a także w jakich punktach jest ona różna od polskiej – i dlaczego), zarysować (auto)portret Litwinów jako wspólnoty narodowej oraz zachęcać słuchaczy kursu do samodzielnej refleksji.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/125
Affiliation(s): Wydanie skryptu sfinansowano ze środków litewskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki (w ramach programu „Wspieranie działalności lituanistycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, II“).
Appears in Collections:2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 19, 2019

Download(s)

22
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.