Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124837
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žukauskienė, Violeta
Title: Logoterapijos principų naudojimas gerontologijos socialinio darbo praktikoje
Other Title: Using principles of logotherapy in gerontological social work practice
Extent: 66 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: logoterapija;gerontologija;socialinis darbas;logotherapy;gerontology;social work
Abstract: Tyrimas remiasi socialinio konstruktyvizmo teorija, teigiančia, kad realybė yra vertinama kaip interpretatyvi, priklausoma nuo situacijos stebėtojo ir interpretuotojo vertybių, požiūrių, įsitikinimų ir t.t. ir Frankl (2009) logoterapijos teorija, teigiančia, kad prasmės ieškojimas yra svarbiausia motyvacinė jėga žmogaus gyvenime. Tyrimas grįstas subjektyvistine - interpretuojamąja epistemiologija, įgalinančia gerontologijos srityje dirbančių socialinių darbuotojų praktiką pažinti iš jų pasakojimų apie savo darbą su pagyvenusiais ir senais žmonėmis. Šio tyrimo objektas yra logoterapijos principų taikymas gerontologinio socialinio darbo praktikoje. Tyrimo tikslas: atskleisti logoterapijos principų naudojimą gerontologijos srityje dirbančių socialinių darbuotojų pasakojimuose apie jų kasdieninį darbą. Iškelti trys tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai padeda senyvo amžiaus žmonėms konstruoti jų gyvenimo prasmę skatindami reikšmingumo jausmą; 2) atskleisti socialinių darbuotojų taikomą senyvo amžiaus žmonių autonomijos praradimo kompensaciją skatinant jų stiprybes; 3) atskleisti socialinių darbuotojų taikomos logoterapijos poveikį senyvo amžiaus žmonių neigiamų jausmų įprasminimui, skatinant jų asmeninę atsakomybę. Tyrime naudotas individualus giluminis interviu su pagyvenusių ir senų žmonių globos namuose dirbančiomis socialinėmis darbuotojomis. Tyrimo išvadose konstatuojama, kad logoterapija gali būti sėkmingai naudojama gerontologinio socialinio darbo praktikoje padedant pagyvenusiems ir seniems žmonėms susidoroti su senėjimo sukeltomis problemomis. Socialiniai darbuotojai, patys to nežinodami ir neatpažindami teoriškai, socialinio darbo su senais žmonėmis praktikoje dažnai naudoja logoterapijos teorinius principus ir technikas. Naudodami sokratinį pokalbio metodą, gerontologijos srityje dirbantys socialiniai darbuotojai įgalina senyvo amžiaus klientus įprasminti savo praeitį ir turimą patirtį, į pirmą planą iškeldami gyvenimo eigos pasiekimus, gebėjimų realizavimą, gerus darbus ir santykius ir tokiu būdu padidina jų reikšmingumo jausmą. Skatindami pagyvenusių ir senų žmonių stiprybes, gerontologijos srityje dirbantys socialiniai darbuotojai taiko paradoksalaus ketinimo logoterapijos metodą, leidžiantį senyvo amžiaus klientams atpažinti ir atrasti bei naudoti turimas funkcines, emocines ir dvasines stiprybes, tokiu būdu iš naujo įgalindami klientą. Savo ruožtu tai mažina su funkciniu, socialiniu ir kartais psichologiniu nepajėgumu susijusių neigiamų jausmų išgyvenimą.
In order to maximize the efficient of solving problems of the elderly people, social workers often take and adapt in area of gerontology the theories and practices of other disciplines. The logotherapy is one of them. It may become the new meaning-based model of successful aging. The object of this research is using principles of logotherapy‘ in gerontological social work practice. The aim is: to explain the principles of the logotherapy in stories of social workers about their daily work. The study is based on social-contructivist theory that have seen the reality as interpretative, depending on values, attitudes, beliefs of the observer and interpreter of the situation and on Frankl‘s theory of the logotherapy which means that the primary motivation in human life is the will to meaning. The study based on subjective-interpretative epistemiology, that capable the reality of gerontological social workers cognize from their stories about hreit daily work with elderly people. The dept individual interviews with social workers were used in study. The study found that logotherapy can be successfully used in gerontological social work practice helping the elderly deal with aging-related problems. Approach of logotherapy fits well with other theoretical models, used in gerontological social work practice: model of successs aging, strenghts based model and systematic approach. Social workes used the principles and techniques of logotherapy unknowabling. On the basis on Socratic dialogue social workers enables elderly clients to give meaning to their past and current experience by rising-up on their achievements, skills, good relationships and increasing their sense of significance. Social workers by using paradoxical intention have encouraged the strenghts of the elderly people. It permissive to the elderly to identify, find and use the existing functional, emotional and spiritual strenght. The highlighting of the existing strenghts increased the autonomy, the sense of self-esteem, and promote the dignity of the elderly people. By Socratic dialogue social workers may encourage the elderly clients to take greater responsibility for their actions, independent decisions. In turn, that reduce the functional, social and psychological failures and experiences related to them. The meaning of the small life events have associated with the better psysical and mental health and with increased social activity of the elderly people.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124837
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.