Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124785
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Žilinskaitė, Eglė
Title: Plynųjų kirtimų biržių medienos atliekų energetinio potencialo vertinimas
Other Title: Energy Potential Evaluation of Clear Ctting Harvest Site
Extent: 126 p.
Date: 15-Jan-2015
Keywords: Kirtimo atliekos;malkinė mediena;energetinis potencialas;biokuras;atsinaujinantys ištekliai;Cutting waste;firewood;energy potential;biofuel;renewable resources
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas buvo įvertinti pasirinktų Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos plynų kirtaviečių medyno sudėties įtaką, susidarančiam medienos kirtimo atliekų ir malkinės medienos kiekiui kirtavietėse. Taip pat pagal teoriškai susidariusį kirtavietės kirtimo atliekų ir malkinės medienos kiekį buvo paskaičiuotas kirtavietės energetinis potencialas. Žinant kiek kirtimo atliekų buvo parduota, šis kiekis buvo palygintas su teoriškai apskaičiuotomis kirtavietės kirtimo atliekomis ir nustatytas kirtimo atliekų panaudojimo efektyvumas. Apskaičiuota, kad teoriškai kirtavietėse gerokai daugiau susidaro eglės kirtimo atliekų ir malkinės medienos nei pušies kirtimo atliekų, o teoriškai apskaičiuotų pušies malkinės medienos susidaro visai nedidelis kiekis. Teoriškai kirtavietėse apskaičiuotas eglės energetinis potencialas taip pat didesnis už teorinį pušies energetinį potencialą tiek kirtimo atliekų, tiek malkinės medienos. Realiai kirtavietėse susidarančių kirtimo atliekų buvo panaudota trimis kartais mažiau nei kirtimo atliekų susidarė teoriškai. Nors teoriškai daugiau kirtavietėse apskaičiuota eglės kirtimo atliekų, labiau yra panaudojamos pušies ir kitų medžių rūšių kirtimo atliekos. Viena iš pagrindinių tai lemiančių priežasčių – eglės medynai auga drėgnesnėse augavietėse, iš kurių dažnai sunku paimti didesnį kirtimo atliekų kiekį. Kita priežastis tai, kad eglė pagal kaloringumą nusileidžia kitų rūšių medienai ir dėl to yra nepakankamai vertinama.
The aim of master thesis was to evaluate waste timber and firewood amount of logging sites in selected Dubrava Experimental and Training Forest Enterprise Vaišvyda forest district of clearcut logging sites. It is also was calculate energy potential of the logging sites. Energy potential is estimated by theoretically derived by cutting areas of logging residues and firewood amount. In reality, sold logging residues quantity was compared with the theoretical quantity of logging residues and was estimated the efficiency of their utilization. Is estimated that, spruce logging residues and spruce firewood was formed much more than theoretically pine logging residues and pine firewood. Theoretically in logging sites formed spruce logging residues and spruce firewood energy potential is also higher than theoretically pine logging residues and firewood energy potential. Actually in logging sites produced logging residues was used three times less than the theoretically logging residues quantity in logging sites. Although theoretically logging sites occurred more spruce logging residues, but was used more pine and other types of trees logging residues. One of the main reason for this - spruce stands growing on wet habitats, which is often not possible to take and use a larger amount of logging residues. Another reason is that the spruce calorific value is the smaller than other trees calorific values.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124785
Affiliation(s): Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.