Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/124607
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Skunčikienė, Solveiga
Title: Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje
Other Title: Assessment of the application of business simulation games within a learning organisation
Extent: 197 p.
Date: 18-Dec-2008
Keywords: imitacinis verslo žaidimas;verslumo kompetencija;besimokanti organizacija;business simulation game;entrepreneurship competence;learning organisation
Abstract: Šiandieninėje ypač greitai besikeičiančioje aplinkoje keliama vis daugiau reikalavimų atskiriems ūkio subjektams, kurie siekia įsitvirtinti ir sėkmingai veikti dinamiškuose ekonominio ir visuomeninio gyvenimo procesuose. Manoma, kad svarbiausiais organizacijos plėtros ištekliais tampa nebe klasikiniai ištekliai, tokie kaip darbas, žemė, kapitalas, o darbuotojai ir jų žinios bei gebėjimai. Vadovaujamasi nuostata, kad darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, mokydamiesi turi realių galimybių padėti organizacijai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Disertacijoje yra analizuojamos imitacinių verslo žaidimų taikymo besimokančioje organizacijoje teorinės prielaidos. Remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų patirtimi atlikta besimokančios organizacijos sampratos bei modelių ir jų bruožų palyginamoji analizė, atskleistas reflektyvaus mokymosi procesas, išnagrinėta ir pagrįsta verslumo kompetencijos samprata ir struktūra bei pateiktos imitacinių verslo žaidimų taikymo darbuotojų mokymui galimybės teoriniu aspektu; sukurtas imitacinių verslo žaidimų taikymo darbuotojų verslumo kompetencijos vystymui besimokančioje organizacijoje vertinimo modelis bei tyrimo metodologija. Disertacijoje pateikiami atlikto imitacinių verslo žaidimų taikymo darbuotojų verslumo kompetencijos vystymui besimokančioje organizacijoje vertinamojo tyrimo apibendrinti rezultatai, kurie apima bendrų tyrimą charakterizuojančių duomenų analizę, besimokančios organizacijos raiškos bruožų, kaip darbuotojų verslumo kompetencijos vystymo konteksto, bei imitacinių verslo žaidimų, kaip priemonės verslumo kompetencijos vystymui, taikymo vertinimą.
Today, in a rapidly changing environment, organisations have to meet more and more requirements in order to be successful. Traditional resources such as labour, land and capital, are no longer considered to be main sources of organisational development. Priority in this field is given to skills and knowledge of the personnel. Constantly learning employees can help their organisation to adapt to a rapidly changing environment. Thus, the organisation should inspire and develop learning culture inside it, and improve skills, knowledge and competencies of employees that are necessary in the moment or will be necessary in the future. The dissertation covers theoretical description of learning organisation as the environment for business simulations. Here it is described definition of a learning organisation (based on experience of other scientists) and models and features of learning organisations. Analysis shows that in learning organisations, learning is considered to be one of the most important values capable to affect even financial performance of the organisation; represent theoretical analysis of business simulation games as tools for the development of entrepreneurship competence; here is revealed the concept and described types of business simulation games. In dissertation there are disclosed general findings of the assessment research on the application of business simulation games for the development of employee entrepreneurship competence within a learning organisation: analysed data of research, listed features of learning organisation as the environment were the entrepreneurship competence is being developed, and assessed the application of business simulation games for the development of employee entrepreneurship competence.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/124607
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.