Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123976
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTelksnys, Laimutis-
dc.contributor.authorLučinskas, Audrius-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:29:47Z-
dc.date.available2020-12-23T00:29:47Z-
dc.date.issued2014-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123976-
dc.description.abstractŽmogaus sveikatos būklės stebėjimas – aktuali tema. Šiame darbe sprendžiamos žmogaus sveikatos būklės stebėjimo, paremto širdies darbu, problemos. Analizuojami trumpalaikių širdies ritmo sutrikimų atpažinimo algoritmai. Algoritmai paremti RR intervalų sekų analize. Toks būdas pasirinktas todėl, kad kur kas taupiau ir greičiau yra perdavinėti ir analizuoti RR intervalus nei visą elektrokardiogramą. Be to, ištyrus širdies ritmo sutrikimo atpažinimų algoritmus, paremtus RR intervalais, atsiveria galimybės perdavinėti tik aktualius elektrokardiogramos duomenis, taip išvengiant perteklinių duomenų. Darbe sumodeliuoti ir trimis algoritmais patikrinti įvairūs trumpalaikiai širdies ritmo sutrikimai. Pagrįstai pasirinktas algoritmas tolimesniems darbams. Ištirtos mobiliųjų telefonų panaudojimo galimybės perduodant duomenis iš vieno mobiliojo įrenginio į kitą. Pasirinktas būdas per „tarpininką“. Suprojektuotas ir suprogramuotas programinės įrangos prototipas atspindintis pasiektus tyrimo rezultatus.lt
dc.description.abstractHuman health condition monitoring is a relevant issue. In this study, human health condition monitoring, based on heart rate, problems are researched. Algorithms of short term heart rate disturbances are analyzed. Algorithms are based on RR interval sequence analysis. This method is chosen since it is more efficient and faster to transmit and analyze RR intervals than it is to analyze the full electrocardiogram. Moreover, after analyzing heart rate disturbance recognition algorithms, based on RR Intervals, opportunities open up to transmit only relevant electrocardiogram data, and thus avoid excess data. In this study various short-term heart rate disturbances were modeled and tested using three algorithms. An algorithm for further study was reasonably selected. Mobile telephone use possibilities in transmitting data from one device to another were researched. Through the „intermediary“ method was selected. The software prototype, reflecting the reached research results, was designed and programmed.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent51 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectaritmijalt
dc.subjectširdies ritmaslt
dc.subjectRR intervalaslt
dc.subjectširdies monitoriavimaslt
dc.subjectarrhythmiaen
dc.subjectheart rateen
dc.subjectRR intervalen
dc.subjectheart monitoringen
dc.subject.otherInformatika / Informatics (N009)-
dc.titleŠirdies ritmo sutrikimų atpažinimo, signalų perdavimo ir atvaizdavimo naudojant judriąją kompiuterizuotą įrangą tyrimaslt
dc.title.alternativeHeart rate disturbance detection, signal transmission and depiction using mobile computerized technology researchen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSistemų analizės katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

115
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.