Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123913
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvarionas, Džiugas-
dc.contributor.authorRadzevičius, Mindaugas-
dc.date.accessioned2020-12-23T00:25:09Z-
dc.date.available2020-12-23T00:25:09Z-
dc.date.issued2011-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123913-
dc.description.abstractNevyriausybinėms organizacijoms tenka svarbus „vaidmuo“ valstybiniame gyvenime. Šio sektoriaus organizacijų dėka išaiškėja visuomenės interesai, tikslai ir norai. Norint, kad socialinių paslaugų teikimas būtų sklandus – būtinas viešojo ir trečiojo sektoriaus bendradarbiavimas. Valstybinės įstaigos suvokia ir pripažįsta, kad spręsti visuomenės problemas vienoms sudėtinga ir be nevyriausybinių organizacijų kvalifikuoto socialinių paslaugų teikimo būtų labai sunku. Taigi, ar nevyriausybinės organizacijos yra nepilnavertės socialinių paslaugų teikėjos lyginant su valstybinėmis institucijomis? Darbo tikslas: Atskleisti NVO bendradarbiavimo su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis problematiką teikiant socialines paslaugas. Darbą sudaro keturios pagrindinės dalys, įvadas išvados ir rekomendacijos. Pirmoje darbo dalyje aptariama nevyriausybinių organizacijų samprata, funkcijos, veiklos principai, socialinės veiklos kryptys bei nevyriausybinių organizacijų santykis su pilietine visuomene. Taip pat šioje dalyje analizuojama nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje. Antroje darbo dalyje analizuojama nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo samprata, principai. Aptariama nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo struktūrų kūrimas bei bendradarbiavimo nauda teikiant socialinės paslaugas. Trečiojoje darbo dalyje aptariama Lietuvos valstybės socialinių paslaugų teoriniai aspektai. Taip pat analizuojama socialinių paslaugų samprata, teikimo ir organizavimo reglamentavimas Lietuvoje. Ketvirtoje darbo dalyje analizuojami darbo tyrimo metu gauti duomenys. Darbo tyrimu siekta išsiaiškinti kokia yra nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių atstovų nuomonė apie socialinių paslaugų teikimą, kokius pagrindinius tikslus teikiant socialines paslaugas mato vienos ir kitos pusės atstovai. Tyrimo duomenys atskleidė, jog nevyriausybinės organizacijos teikdamos projektus savivaldybėms nėra įsitikinę ar gavus finansavimą pavyks įgyvendinti projekte užsibrėžtus tikslus, tačiau bet kokia kaina siekia finansavimo. Daugumos savivaldybių atstovų teigimu, bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis socialinių paslaugų teikime yra lygiavertis, tačiau nevyriausybinių organizacijų atstovai, mano, kad bendradarbiaujant iškyla nemažai problemų. Taigi, nevyriausybinės organizacijos kartu su savivaldybės institucijomis turėtų skirti daugiau dėmesio tarpusavio bendradarbiavimui, ieškoti kompromisų ir rodyti iniciatyvą rengiant teisinius aktus.lt
dc.description.abstractNon-governmental organizations play an important role in public life. The work of organizations of this sector reveals the interest, goals and desires of the society. To ensure the smoothness of social services - the public sector and non-governmental organizations (NGOs) must cooperate. National agencies realize and admit that solving social problems on their own can be challenging and without the provision of qualified social services of non-governmental organizations would be very difficult. Therefore, are NGOs inadequate providers of social service in comparison to national agencies? The aim of the thesis: to reveal the problems of co-operation of NGOs with the municipalities of Kaunas city and Kaunas district in the provision of social services. The work is divided into four main sections: introduction, analysis, conclusion and recommendations. The conception of nongovernmental organizations, their functions, principles of activities, the directions of social activities and the relationship between non-governmental organizations and society are discussed in section One. Section Two provides the analysis of the conception and principles of the partnership between nongovernmental and local government institutions. Moreover, it discusses the development of this partnership and explains the main advantages that this partnership offers when providing social services. Section Three discusses theoretical aspects of the social services in Lithuania. It also analyzes the concept of social services, the regulation of provision and organization in Lithuania. Section Four provides data that was obtained during the research. The purpose of this thesis is to examine the different opinions of the representatives of non-governmental institutions and municipalities concerning the question of social services and to show what key aims of the provision of social services each party suggests. According to the majority of the representatives of municipalities, the cooperation with non-governmental organizations in the provision of social services is equivalent. However, representatives of non-governmental organizations claim that a lot of problems arise when cooperating. Therefore, non-governmental organizations together with institutions of municipalities should dedicate more time for their cooperation and they should look for compromises when preparing legal acts.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent89 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectnevyriausybinės organziacijoslt
dc.subjectsocialinės paslaugoslt
dc.subjectKauno miesto savivaldybėlt
dc.subjectKauno rajono savivaldybėlt
dc.subjectnon-governmental organizationsen
dc.subject(NGOs)en
dc.subjectsocial servicesen
dc.subjectmunicipalities of Kaunas city and districten
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleNevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su Kauno miesto ir rajono savivaldybėmis teikiant socialines paslaugaslt
dc.title.alternativeThe cooperation of non-governmental organizations with the municipalities of Kaunas city and district in the provision of social servicesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMuzikos teorijos ir pedagogikos katedra-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

96
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.