Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123870
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Lygutienė, Raminta
Supervisor: Jonutytė, Jurga
Title: Moteriškumas kaip Kito sampratos inversija (pagal Luce Irigaray)
Other Title: Femininity as the inversion of the conception of the Other (after Luce Irigaray)
Extent: 61 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: moters tapatumas;lytiškumas;kitokybė;santykis su Kitu;woman‘s identity;sexuality;alterity;relationship with the Other
Abstract: Šiame darbe siekiu išsiaiškinti, ką, Irigaray filosofijoje reiškia kitokio Kito samprata ir kaip moters tapatumo tema padeda atskleisti požiūrį į Kitą kaip kitokį. Taip pat siekiu atskleisti, kaip kūniškumo/ lytiškumo tema virsta kitokybės ir savasties dialektika. Atsigręždama į kalbos vartojimo problematiką, pabrėžiu vyriško santykio su kitu ir moteriško buvimo su skirtumus. Kalbu apie neapibrėžtumo, nenusakomybės būtinybę etiniam santykiui su Kitu ir stengiuosi išryškinti, kas, anot Irigaray, yra pagrindinė dialogo sąlyga bei kaip filosofė supranta bendrystės momentą. Kritikuodama patriarchalinės pasaulėžiūros kultūrą, teigiu kitokio santykio su pasauliu galimybę.
In this study my task is to explain the conception of an Other as the other, to show how the question about femininity helps to reveal the difference of the Other. I try to descry how talking about my body and sexuality at the same time allows to speak about dialectics between alterity and identity. In the language analysis I emphasize the difference between man‘s relationship with the Other and woman‘s to be with. Also I talk about the necessity to preserve the undeterminacy of the Other as the base of an etics, I talk about what is important to maintain the dialogue between subjects and how Irigaray describes the alliance between the two. Through my criticism of Western consciuosness I propose the possibility of the different way to encounter with the world.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123870
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.