Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123619
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Radziwilowicz, Julia
Title: Pašarinių priedų su genetiškai modifikuota soja ir genotipų įtaka vištų produktyvumui
Other Title: Animal feed supplements with genetically modified soybeans and the influence of genotype on chicken productivity
Extent: 79 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: broileriai;produktyvumas;pašariniai priedai;chicken;productivity;feed supplements
Abstract: Atlikta nemažai bandymų, kuriuose tiriama pašarų įtaka produktyvumui, tačiau bandymų, kuriuose būtų tirta genotipų įtaka paukščių produktyvumui - nėra. Buvo vertinta viščiukų broilerių ROSS 208 linijos lesintų įvairiais pašariniais priedais su genetiškai modifikuota (GMO) soja ir genotipų įtaką jų produktyvumui. Tyrimui buvo paimta 1000 viščiukų broilerių. Analizė atlikta Lietuvos Veterinarijos Akademijoje bei Vytauto Didžiojo Universitete. Atlikus individualią eksperimente naudotų paukščių klasterinę analizę nustatyta, kad ROSS 208 linijos paukščiai genetiškai yra panašūs. Pašariniai priedai: RovabioTMExcel, probiotikas Bactocellâ, prebiotikas Agrimossâ pagerina viščiukų broilerių maisto virškinamumą, sumažindami 4 % pašaro pasisavinimą 1 kg priesvorio gauti, lyginant su kontroline grupe. Vertinant kūno svorio ir genotipų įtaką produktyvumui pagal kai kuriuos pradmenis matome, kad vištų produktyvumui turi įtakos pagrindinai pašariniai priedai o ne genotipai.
Few experiments were carried out in which the influence of animal feed on the productivity had been studied; however there are no experiments of the influence of genotypes on the productivity. The broiler chickens of ROSS 208 line fed with various feed supplements with modified (GMO) soybeans and the influence of genotypes on their productivity were evaluated. 1000 broiler chickens were taken for the experiment. The analysis was carried out at Lithuanian Veterinary Academy and at Vytautas Magnus University. By applying the individual cluster analysis UPGMA method of chickens it was established that the broiler chickens of ROSS 208 line are genetically similar.Feed supplements: RovabioTMExcel, probiotic Bactocell, prebiotic Agrimoss improve digesting of broiler chickens by diminishing by 4 % digest of animal feed for the receiving of 1 kg increase in comparison with controlling group. In conclusion, by evaluation the weight and the influence of genotypes according to particular primers it could be said that the main feed supplements but not genotypes influence on the productivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123619
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

18
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.