Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123592
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Beliaušas, Artūras
Title: Piridino dinukleotidų koncentracijų pokyčiai miogeninių kamieninių ląstelių diferenciacijos metu: tyrimo metodų palyginimas
Other Title: Changes of pyridine dinucleotide's concentrations during myogenic stem cell differentiation: comparison of investigation methods
Extent: 68 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: piridino dinukleotidai;fluorescencija;kamieninės ląstelės;mitochondrija;ląstelių diferenciacija;pyridine dinucleotide;fluorescence;cell differentiation;mitochondria;stem cells
Abstract: Išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse ilgėjant vidutinei žmogaus gyvenimo trukmei, didėja sergamumas tokiomis lėtinėmis ligomis kaip: širdies išeminė liga, diabetas, Alzhaimerio ir kitomis ligomis, kurios sutrikdo normalią įvairių organų ir audinių veiklą. Todėl vienas iš pagrindinių šiuolaikinės regeneracinės medicinos tikslų yra sukurti ir ištirti saugius ir veiksmingus gydymo metodus taikant kamieninių ląstelių terapiją, taip pat kartu įvertinant jos efektyvumą ir galimą žalą. Todėl yra svarbu suprasti, kaip ir kokiu greičiu vyksta skirtingų kamieninių ląstelių linijų diferenciacija ir kokia diferenciacijos reikšmė sėkmingam ląstelių prigijimui ir audinio funkcijų atstatymui. Kamieninėms ląstelėms diferencijuojantis, keičiasi ląstelių energijos apykaita, todėl ląstelių diferenciacija gali būti sekama nustatant kai kurių ląstelės metabolitų koncentracijos pokyčius. Šio darbo tikslas - skirtingais metodais nustatyti NAD(P)H koncentracijos pokyčius Fr1 ir Fr3 triušio miogeninių kamieninių ląstelių linijose jų diferenciacijos metu. Nustatyta, kad NAD(P)H būdingą fluorescenciją gali įtakoti ir kiti ląstelės endogeniniai fluoroforai ar chromoforai. Nors Fr1 ir Fr3 ląstelių diferenciacijos metu jų fluorescencija didėjo, tačiau efektyviosios skysčių chromatografijos ir MTT metodais nustatyta, kad NAD(P)H koncentracija ląstelėse mažėja. Yra manoma, kad kai kurios vėžinės ląstelės gali kilti iš normalių kamieninių ląstelių, todėl nediferencijuotų triušio miogeninių (Fr1, Fr3) ir vėžinių (CX1, MX1, HeLа) ląstelių linijose nustatytas NAD(P)H kiekis įvertinant tiriamųjų ląstelių energetinės būsenos skirtumus. Kaip ir nediferencijuotose Fr1 ir Fr3 ląstelėse tik HeLa ląstelėse nustatyta maža ląstelių fluorescencija, o CX1 ir MX1 vėžinių ląstelių fluorescencija buvo panaši į 8 dienų diferenciacijos Fr1 ir Fr3 ląstelių fluorescenciją. Visgi efektyviosios skysčių chromatografijos ir MTT metodais nustatyta, kad visų tirtų vėžinių ląstelių energijos apykaita yra gana panaši, o nustatytos NAD(P)H koncentracijos jose buvo mažesnės lyginant su kamieninėmis nediferencijuotomis ląstelėmis.
The incidence of chronic diseases such as coronary heart disease, diabetes, Alzheimerʼs and other diseases, which disrups the normal functioning of various organs and tissue activity is increasing in developed and developing countries with longer average human life expectancy. Therefore, one of the main goals of modern regenerative medicine is to develop and explore the safe and effective methods of treatment using stem cell therapy, as well to assess its effectiveness and potential damage. It is therefore important to understand the mechanism and the rate of different stem cell differentiation and the value of differentiation the successful cell engraftment and the recovery of tissue functions. Stem cell differentiation, changes in cellular energy metabolism, and cell differentiation can be followed by the determination of some metabolites in the cell. The aim of this study is to determine NAD(P)H concentration changes in rabbit myogenic stem cell lines Fr1 and Fr3 during differentiation by applying different methods. It was found that the NAD(P)H specific fluorescence can be affected by other cells endogenous fluorophores or chromophores. Although the fluorescence of Fr1 and Fr3 cells increased during differentiation, but HPLC analysis and the MTT method showed decreasing NAD(P)H concentration in the cells. It is beleved that some cancer cells may arise from normal stem cells and therefore one of the goals of this study to compare the concentration of NAD(P)H in undifferentiated rabbit myogenic (Fr1, Fr3) cells and cancer (CX1, MX1, HeLа) cells for the sake of cellular energy state evaluation. The fluorescence of HeLa cells was similar to fluorescence of undifferentiated Fr1 and Fr3 cells. CX1 and MX1 cell fluorescence was similar to that of 8 days differentiation Fr1 and Fr3 cell fluorescence. However, HPLC and the MTT method showed that all tested cancer cell energy metabolism is quite similar, and the NAD(P)H levels were lower as compared with undifferentiated stem cells.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/123592
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.