Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/123493
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNorkutė, Odeta-
dc.contributor.authorUrbonavičienė, Loreta-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:56:40Z-
dc.date.available2020-12-22T23:56:40Z-
dc.date.issued2009-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/123493-
dc.description.abstractŠiuo metu plačiai diskutuojama apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos pokyčius bei rezultatus. Didelė ugdymo programų įvairovė. Todėl didelis dėmesys skiriamas ugdymo kokybės užtikrinimui, diegiama patikima ugdymo turinio vertinimo sistema. Vis didesnis dėmesys skiriamas ugdymo programų kūrimui, netradiciniams ugdymo metodams, tame tarpe ir M. Montessori pedagoginei sistemai. Tačiau dar neatskleista priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės samprata M. Montessori pedagoginėje sistemoje. Šio baigiamojo darbo tikslas – atskleisti priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės sampratą M. Montessori pedagoginėje sistemoje. Tyrimo objektas: Priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės samprata. Tyrimu siekta: 1. Apibrėžti priešmokyklinio ugdymo turinio sampratą remiantis „laisvojo ugdymo paradigma“. 2. Atskleisti priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės ypatumus. 3. Išskirti priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės kriterijus M. Montessori pedagoginėje sistemoje. 4. Identifikuoti priešmokyklinio ugdymo turinio kokybės kriterijų raišką M. Montessori pedagoginėje sistemoje. Tyrimo rezultatų pagrindu suformuluotos tyrimo išvados: Priešmokyklinio ugdymo turinio kokybei M. Montessori pedagoginėje sistemoje ypatingą reikšmę turi vaiko amžių atitinkanti ugdomoji aplinka ir priemonės. Priemonės skiriamos individualiems gebėjimams lavinti. Priešmokyklinio ugdymo turinio kokybę sąlygoja ugdytojo - santūraus stebėtojo, tyrinėtojo, kuris stengiasi nesikišti į vaiko veiklą samprata. Įgyvendinant ugdymo turinį siekiama: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo poreikių tenkinimo; galimybės įgyti priešmokyklinio ugdymo kompetencijas; visų ugdymo turinio struktūrinių elementų integralumo.lt
dc.description.abstractThe changes and the outcomes in the pre-school educational institutions are being widely discussed nowadays. The variety of the educational systems used is being of a wide scale. Therefore, a considerable attention is being admitted to the achievement of the educational quality and the introduction of the plausible evaluation system of the educational content. A growing attention is being paid to the development of the educational programs as well as to the unconventional educational methods and the Montessori education therein. The aim of this final paper: To define the conception of the quality of the pre-school educational content in the Montessori educational system. The object of the research: The conception of the quality of the pre-school educational content. The goals of the research: 1. To define the conception of the pre-school educational content on the basis of the “free education paradigm”. 2. To reveal the peculiarities of the pre-school educational content quality. 3. To exclude the criteria of the pre-school educational content quality in the Montessori education. 4. To identify the manifestation of the qualitative criteria in the Montessori pre-school education. The following conclusions of the research can be inferred on the basis of the results: The educational setting and means corresponding the child’s age have a particular significance for the qualitative educational content of the Montessori pre-school education. The means attributed to develop the individual abilities. The conception of the educator as a moderate observer, researcher standing by determines the quality of the pre-school educational content. With the fulfillment of the educational content is being strived to meet the educational needs of the pre-school children, to achieve the pre-school education competence and to integrate all the structural elements of the educational content.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent75 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectlaisvojo ugdymo paradigmalt
dc.subjectM.Montessori pedagoginė sistemalt
dc.subjectpriešmokyklinio ugdymo turinyslt
dc.subjectpriešmokyklinio ugdymo turinio kokybėlt
dc.subjectugdymo procesaslt
dc.subjectfree education paradigmen
dc.subjectMontessori educational systemen
dc.subjectpreschool education contenten
dc.subjectthe quality of preschool education contenten
dc.subjecteducational processen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePriešmokyklinio ugdymo turinio kokybė M. Montessori pedagoginėje sistemojelt
dc.title.alternativeThe quality of the pre-school educational content in the Montessori educational systemen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptEdukologijos tyrimų institutas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.