Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122762
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZykas, Aurelijus-
dc.contributor.authorPuikytė, Simona-
dc.date.accessioned2020-12-22T23:05:58Z-
dc.date.available2020-12-22T23:05:58Z-
dc.date.issued2011-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122762-
dc.description.abstractŠiame darbe analizuojama, kaip Kinija ir Japonija stengiasi pagrįsti savo teises į Diaoyu/Senkaku salas, dėl kurių tarp šalių vyksta teritorinis ginčas, naudodamosi internetine žiniasklaida, skirta tarptautinei publikai ir kaip žiniasklaida prisideda prie viešosios diplomatijos tikslų įgyvendinimo. Apžvelgiama švelniosios galios ir viešosios diplomatijos teorija, siekiant apibrėžti žiniasklaidos ryšį su viešąja diplomatija ir galimybes ją naudoti kaip vieną iš priemonių. Atliekant straipsnių, pasirodžiusių „China Daily“ ir „The Japan Times“ svetainėse kiekybinę analizę bei apžvelgiant kitų mokslininkų apibendrinimus, aprašoma konflikto dėl salų priežastys ir eiga. Straipsnio pagrindinė tiriamoji dalis grindžiama diskurso analizės metodu. Analizuojamas 1997/2001 – 2011 balandžio 1 d. dviejose svetainėse pasirodžiusių straipsnių, kuriuose paminimos salos diskursas, siekiant atsakyti į klausimą, koks konflikto įvaizdis ir interpretacija kuriama ir kartu siekiama įteigti tiriamų svetainių skaitytojams. Analzuojami keturi tyrimo ir literatūros analizės metu išskirti aspektai: suvereniteto Diaoyu/Senkaku salose pagrindimas; kitos šalies įvaizdžio formavimas konflikto kontekste; Kinijos ir Japonijos visuomenės vaidmens konflikte vaizdavimas; trečiųjų šalių įsitraukimo į konfliktą vaizdavimas. Teorinės analizės rezultatai rodo, kad žiniasklaida potencialiai gali būti naudojama kaip veiksminga viešosios diplomatijos priemonė, kadangi, ypač internetinė žiniasklaida, pasižymi tuo, kad leidžia pasiekti didelę auditoriją vienu metu, ji ne tik skleidžia informaciją, bet daro įtaką tam, kokį įvaizdį ar nuomonę apie tam tikrus įvykius ir problemas susidaro skaitytojai. Vienintelis problemiškas aspektas yra žiniasklaidos ir politinės valdžios santykis, kadangi žiniasklaidos kokybės, taigi ir jos galios įtikinti žmones, sąlyga yra nešališkumas ir objektyvumas. Nagrinėjamose šalyse: Kinijoje ir Japonijoje, žiniasklaidos santykis su politika yra skirtingas, vienoje ji priklauso ir kontroliuojama valstybės, kitoje veikia demokratiškoje aplinkoje. Tačiau kaip rodo straipsnių diskurso analizės rezultatai, pagrindinė išskiriama diskurso linija ir įvaizdžių kūrimo būdai ir kryptys abiejose svetainėse sutampa. Tiek japoniškoje tiek kiniškoje naujienų svetainėje priešininkę šalį stengiamasi susieti su neigiamu kontekstu, bandant paneigti kitos pateikiamus argumentus, kuriomis šalis teisina savo poziciją. Apeliuojama į teisėtumą, istoriją, ekonomiką, grindžiant savo pretenzijas ir bandant paneigti priešininkės šalies argumentus. Skirtingai interpretuojamas ir pačio ginčo buvimas, vaizduojant savas šalis kaip taikias veikėjas, o kitą kaip konfliktą eskaluojančią, agresyvią pusę. Nors „The Japan Times“ daugiau įvairesnių nuomonių, pagrindinės diskurso temos ir vystymo linijos leidžia teigti, kad abi svetainės prisideda prie šalies oficialios pozicijos gynimo ir palaikymo.lt
dc.description.abstractThis work analyzes how China and Japan justify their claims over Senkaku/Diaoyu islands, which are the topic of ongoing territorial dispute between the countries, using internet media targeted to foreign audience and how, in general, media can help reach the goals of public diplomacy. First, the theory of soft power and public diplomacy is shortly reviewed, trying to find what is the place given to media in public diplomacy means and types classifications made by various authors. Then, the articles which were published on the sites of „China Daily“ and „The Japan Times“ are analyzed using quantitative analysis and the results of it are combined with review of existing academic literature about the conflict to explain what are the reasons and development of the isle conflict. The main empiric analysis part of the work is based on discourse analysis. The discourse of the articles published in both sites in the period of 1997-2011 April 1st is analyzed, trying to answer questions, what image and interpretation of the conflict is created and at the same time suggested for the readers. Four aspects, which were defined during the analysis and based on literature review, are analyzed: the argumentation to justify the sovereignty claims over the islands; the image of the rival country in the context of conflict; the image of the Japanese and Chinese societies involvement; the image of third countries or other topics related to the conflict. The results of theoretic analysis show that media is potentially an effective means of pulic diplomacy as, especially internet media, it is able to reach wide audience at the same time, and it not only spreads information, but through how that information is chosen as well influences what image and opinions of some particular topics and events its readers gain. The only problematic aspect is the relation between media and political power, as the main media quality criteria is its independence and objectivity. In the countries analyzed the relationship between media and politics is different – in China the media is controlled and censored by the state, in Japan it funcions in democratic environment. However, as the results of discourse analysis shows, in both countries the main topic and line of discourse and image creation is very similar. In both Japanese and Chinese news site the rival country is being related to negative context, trying to deny the arguments using which the rival country is justifying its position over the islands. Trying to prove the righteosness of one‘s arguments both countries appeal to legality, history, economics, and negate the same arguments of the other. Even the fact of existance of dispute is interpreted in opposite ways, the proper country is shown as the just and peace seeking side and the other as aggressive and escalating the conflict. Even if in the site of „The Japan Times“ there are relatively more different view points offered, however both sites adhere to the goals and positions of their proper state‘s public diplomacy.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent77 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectviešoji diplomatijalt
dc.subjectžiniasklaidalt
dc.subjectKinijalt
dc.subjectJaponijalt
dc.subjectsalų konfliktaslt
dc.subjectpublic diplomacyen
dc.subjectmediaen
dc.subjectChinaen
dc.subjectJapanen
dc.subjectisland conflicten
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleInternetinės žiniasklaidos naudojimas viešojoje diplomatijoje: konflikto dėl Diaoyu/Senkaku salų atvejislt
dc.title.alternativeUse of internet media in public diplomacy: the case of Diaoyu/Senkaku island conflicten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptAzijos studijų centras-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.