Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122313
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vaičienė, Inga
Title: Žmonių po insulto potrauminio streso įveikimo patirtys
Other Title: Experiences of people who overcame post-traumatic stress disorder after stroke
Extent: 69 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: potrauminis stresas;įveika;žmonės;post- traumatic stress;disorder;people
Abstract: Tyrimo objektas – žmonių po insulto potrauminio streso įveikimo patirtys. Tyrimo tikslas – išanalizuoti žmonių po insulto potrauminio streso patirtis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti potrauminio streso sampratą. 2. Atskleisti žmonių po insulto gyvenimiškos veiklos kaitą bei motyvacijos veiksnius, įgalinančius įveikti potrauminį stresą. 3. Įvertinti socialinio darbuotojo veiklos pobūdį teikiant pagalbą žmonėms po insulto, įveikiant potrauminį stresą. Tyrimo metodologija Tyrimo imtis. Tyrimo imtis patogioji. Tyrimas atliktas Kauno klinikinėje ligoninėje, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tyrimo dalyviais buvo pasirinkta ilgalaikį potrauminį stresą turintys klientai po insulto. Buvo apklausta 10 pacientų. Tyrimo metodai. Duomenų rinkimo metodas. Pusiau struktūrizuotas interviu buvo atliekamas naudojant parengtus klausimų blokus. Tyrimo aktualumas ir problema. Potrauminio streso įveika yra labai aktuali kiekvienam ligoniui ir jų artimam žmogui. Lietuvoje, šiuo metu vis dar per mažai dėmesio skiriama šiems klausimams. Tai patvirtina tiek literatūros, tiek straipsnių Lietuvos spaudoje skaičius. Be to, nėra ir vieningos nuomonės, kokie metodai, būdai ar strategijos yra geriausios įveikiant potrauminį stresą, nes kiekvienas atvejis yra skirtingas ir unikalus. Todėl labai svarbu, nagrinėti žmonių po insulto potrauminio streso įveikimo patirtis, kad būtų galima identifikuoti dažniausiai pasitaikančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus bei metodus.
Subject of the paper is the experiences of people who overcame post – traumatic stress disorder after stroke. The goal of the research is to study the experiences of people who overcame post – traumatic stress disorder after stroke. The following objectives were formulated: 1. To analize a posttraumatic stress conception. 2. To discover a change in peoples‘ life activity after a stroke and motivation factors, which can help to get over the post – traumatic stress. 3. To evaluate the importance of social worker‘s activity helping people after the stroke and getting over the post – traumatic stress. A sample of the research The sample of the research is convenient (non- randon). The research was performed at Physical Medicine and Rehabilitation Unit in Kaunas Clinical Hospital. Participants of the reseach were chosen between clients having long – term post – traumatic stress after a stroke. 10 patients were interviewed. Methods of the research A method of a data collection. Semi – structured interview was performed using prepared data block, developed based on first work‘s theme and social worker‘s experience, which acquired interacting with clients after the stroke. The revelance of study and the most important problems: Overcoming of post-traumatic stress disorder is especially significant for every patient and his her family.Too little attention is paid to these issues in Lithuania which can affirmed by the number of literature sources and articles in the Lithuania press.Also, no solid opinion exists regarding the best methods or strateies for overcoming post-traumatic stress disorder.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122313
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

28
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.