Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Raulinaitis, Vygantas
Title: Ar įkeisto turto realizavimas bankroto procese užtikrina įkaito turėtojo ir kitų kreditorių interesų pusiausvyrą?
Other Title: Whether the sale of pledged assets in bankruptcy process would provide the balance of interests to the holders of collateral and other creditors?
Extent: 25 p.
Date: 14-Jun-2010
Keywords: bankroto procesas;turto realizavimas;hipoteka;įketimas;kreditorių interesai;bankruptcy process;sale of assets;pledge;mortgage;interests of creditors
Abstract: Bankrotas procese, kurio esminis tikslas yra užtikrinti kuo teisingesnę asmenų teisių apsaugą esant nemokiam skolininkui, yra pakankamai detaliai reguliuojamos turto realizavimo ir lėšų paskirstymo kreditoriams procedūros nuo bankroto bylos iškėlimo iki bankroto proceso pabaigos. Nežiūrint to, kartais vis tiek yra sunku prognozuoti, per kiek laiko nuo bankroto bylos iškėlimo kreditoriai gali tikėtis, kad bus patenkinti jų reikalavimai ir kokia apimtimi. Prievolių užtikrinimo būdai – įkeitimas ir hipoteka – dėl jų prioritetų kitų kreditorių atžvilgiu laikomi vienais iš saugiausių, tačiau įkeisto ar hipoteka apsunkinto turto savininkui pradėjus bankroto procesą, hipotekos ir įkeitimo užtikrinti reikalavimai yra vykdomi bankroto procese, kuriame yra ir kiti bankrutuojančio skolininko kreditoriai, turintys savo, bet nebūtinai sutampančių interesų. Todėl hipoteka ar įkeitimu užtikrintus reikalavimus turinčiam kreditoriui yra svarbu žinoti, kaip ir kokia apimtimi yra užtikrinami jo interesai bankroto procese ir koks tų interesų santykis su kitų įkeisto turto savininko kreditorių interesais. Šiame darbe, atskleidžiant pagrindinius bankroto teisinius principus ir analizuojant prievolių užtikrinimą hipoteka ir įkeitimu, yra siekiama nustatyti, ar įkeisto turto realizavimas bankroto procese užtikrina įkaito turėtojo ir kitų kreditorių interesų pusiausvyrą. Darbe gilinamasi į bankroto, kaip instituto, sampratą Lietuvos teisėje. Tiriami įkeisto ir hipoteka apsunkinto turto realizavimo bankroto procese ypatumai, gilinamasi į lėšų, gautų už realizuotą turtą, paskirstymo kreditoriams principus ir problemas. Darbe, analizuojant piniginių prievolių užtikrinimą hipoteka ir įkeitimu, siekiama atskleisti šiais institutais užtikrinamus kreditorių interesus bei nustatyti, kaip ir kokia apimtimi šių interesų užtikrinimas pasikeičia įkeitimu ar hipoteka apsunkinto turto savininkui pradėjus bankroto procesą. Tiriama, koks yra įkeitimu ar hipoteka apsaugotų kreditorių interesų santykis su kitų kreditorių interesais bankroto procese. Darbe daroma išvada, kad, tenkinant reikalavimus, skirtingų teisių suteikimas skirtingoms kreditorių grupėms jų lygiateisiškumo nepažeidžia, nes šių grupių išskyrimas turi skirtingus tikslus ir remiasi objektyviais kriterijais. Teisės aktuose įtvirtintas turto realizavimo bankroto procese mechanizmas gana efektyviai užtikrina įkaito ir hipotekos turėtojų bei kitų kreditorių interesų pusiausvyrą, tačiau kiek nepagrįstai riboja įkaito ir hipotekos turėtojų interesą pasirinkti reikalavimo patenkinimo būdą, taip galimai ne visada užtikrina norimą pasiekti bankroto proceso tikslą, kad turtas kreditoriams būtų kuo proporcingiau ir operatyviau paskirstomas.
The issue raised in the title is practically significant for the purposes of ensuring safe business environment and predictability of legal consequences. Every business needs safe and predictable legal environment where it can be sure that its interests will be adequately protected. Among other things businesses needs sufficient instruments to protect rights of creditors. Claims secured by pledge and/or mortgage are among the safest, but after instituting the bankruptcy proceedings the recovery of to the debts are executes in bankruptcy process, ensuring the requirements of bankruptcy process, in which the secured creditor and other creditors have their own interests, witch not necessarily overlaps. Therefore, for creditors with claims secured by pledge and/or mortgage is important to know how and to what extent their claims are protected in bankruptcy process and how those interests relative to other creditors interests. While in Lithuania practically in every larger bankruptcy case raises a dispute between creditors and often it pass through examination to supreme court level, author races the hypothesis that the law norms which regulates the sale of pledged assets in bankruptcy process, would not provide the efficient balance of interests to the holders of collateral and other creditors. This legal uncertainty negatively affects business environment in Lithuania. Therefore, hopes, that the clarification of this question will contribute to the evolution of legal practice in Lithuania. In order to verify initial hypothesis author in this work uses descriptive and comparative methods of analysis. Author seeks the answer to the raised question through several steps of analysis: 1. Analysis of the bankruptcy process to define the basic bankruptcy legal principles and objectives of the bankruptcy proceedings affecting the principles that guarantee the creditors' interests. 2. Author analyzes the nature of pledge and mortgage obligations, principles and characteristics to find out what legal instruments and mechanisms are in these institutes to protect the interests of creditors. 3. Determine how the legal mechanism of recovery of to the debts secured by pledge and/or mortgage changes after instituting the bankruptcy proceedings and when enforcement is done in bankruptcy process, instead of general enforcement means. The starting point of the analysis is the nature of bankruptcy as an institution in the concept of Lithuanian law. Author investigates the pledge, mortgages and impedes the realization of assets in bankruptcy proceedings features; explores the proceeds of the sales of assets, distribution to creditors and shows main principles. Second point of analysis is the nature of pledge and mortgage. Author provides the main principles and characteristics of those institute and evaluates law norms which protecting the interests of creditors. Author analyzes, that the provisions of law concerning the issue how the law norms regulates the sale of pledged assets in bankruptcy process and how it provides the balance of interests to the holders of collateral and other creditors. Is found that the implementation of the principle of equality is that the same creditors are treated equally, and different - differently. Therefore, in the sense of the bankruptcy process, concerning the equal opportunities to make creditors demands, equal opportunities to prove the validity of their claims, to challenge other creditors, all creditors are given the same rights to their such interests. However, creditor freedom of choose how to collect the debt (granted in pledge and mortgage institutes) are limited bankruptcy process to only way assets sold by administrator. This may lead to a short-or long-term lack of liquidity risk. Author constitutes, that sale of pledged assets in bankruptcy process provides the balance of interests of different groups of creditors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121939
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.