Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121868
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bakantaitė, Rūta
Title: Kredito reitingo veiksnių įtaka palūkanoms Europos Sąjungoje
Other Title: The influence of credit rating factors on sovereign interest in European Union
Extent: 127 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: kredito reitingas;ilgalaikė palūkanų norma;valstybės skola;sovereign credit rating;sovereign interest rate;government dedt
Abstract: Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas - išsiaiškinti palūkanų, mokamų už valstybės skolą, veiksnius. Kredito reitingo reikšmę įtakojantys veiksniai šiame darbe buvo pasirinkti kaip pagrindiniai kintamieji galintys geriausiai paaiškinti už skolą mokamų palūkanų apimtį. Darbas apima tris pagrindines dalis, iš kurių pirmoji skirta kredito reitingo bei palūkanų sąsajai atskleisti bei kredito reitingą ir palūkanas įtakojančių veiksnių teoriniam aspektui, kur pristatoma kredito reitingo samprata bei jį įtakojantys veiksniai, palūkanas įtakojantys veiksniai bei kredito reitingo sąsaja su palūkanomis. Siekiant įvertinti kredito reitingo veiksnių įtaką palūkanoms, antrojoje dalyje pateikiami empiriniam tyrimui naudojami metodai, kur pristatomi Europos Sąjungos šalių, segmentuojant jas į išsivysčiusias bei besivystančias ekonomikas, tyrime naudojami duomenys bei jų lyginamoji analizė taip pat pristatoma probleminė situacija, pateikiamos tyrimo hipotezės, tyrimo kryptys bei etapai. Tuo tarpu trečioji darbo dalis apima empirinį tyrimą, kuris padės ištirti kredito reitingo veiksnius, įtakojančius Europos Sąjungos bei atskirų jos šalių skolos palūkanas. Tyrimas pirmiausia pradedamas bendrų ES palūkanų veiksnių analize, kuri vėliau skiriama į besivystančių ir išsivysčiusių ES ekonomikų analizę bei siekiant atsakyti į iškeltą darbo problemą nagrinėjamos atskiros ES šalys. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai parodė, jog skolos palūkanas visoje Europos Sąjungoje įtakoja infliacija, realus BVP augimo tempas bei šaliai priskiriamas kredito reitingas todėl galima patvirtinti teiginį, jog skolos palūkanos priklauso nuo kredito reitingo. Tuo tarpu skiriant Europos Sąjungos šalis į išsivysčiusias ir besivystančias bei analizuojant atskiras ES šalis, tyrimo rezultatai parodė, jog išsivysčiusių bei besivystančių Europos Sąjungos šalių skolos palūkanas įtakojantys veiksniai skiriasi.
The main objective of thesis seeks to identify main indicators that affect sovereign interest rate taking credit rating factors as a background. Factors that make influence on credit ratings are taken on purpose as the main indicators that can explain sovereign interest. This work is divided into three main parts whereas first one is designed for academic analysis that deals with the main objective of this work. It includes credit rating concept and main indicators which make influence on it. It also presents interest rate factors and credit rating interaction with sovereign interest. In order to evaluate credit rating factors that influence sovereign interest, second part involves comparative statistical analysis of credit rating factors that possibly may affect sovereign interest rate of European Union members whereas EU countries are differentiated into developed and developing. This part also include methods which will help to evaluate interest rate indicators and will be applied in third part of this work. The last part includes empirical research whereof the main purpose relates objective to investigate credit rating factors that influence sovereign interest rates within EU. First of all, research is started while analyzing common interest rate indicators within EU, then research is applied to developed and developing EU countries and finally in order to find a respond to the main objective of this work, third part of work involves analysis of several countries. Due to that, third part includes analysis of main results delivered by research which after are used in order to deliver main conclusions and recommendations of this work. The results of empirical analysis have showed that sovereign interests within EU are mostly affected by inflation, real GDP growth and sovereign credit rating which approves that interest paid for sovereign borrowing depends on credit rating. As the results of research argued, indicators for sovereign interest in developed and developing also several analyzed EU countries are influenced upon different factors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121868
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.