Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121657
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Markevičiūtė, Zita
Title: Putino doktrina kaip ES ir Rusijos santykių pagrindas
Other Title: Putin's doctrine as a background of EU and Russia relations
Extent: 66 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: ES;Rusija;Putino doktrina;ES politika;ES ir Rusija;EU;Russia;Putin doctrine;EU policy;EU and Russia
Abstract: ES ir Rusijos bendradarbiavimas yra pagrįstas tarpusavio susitarimais. Oficialių santykių pradžia yra laikoma 1994 metais pasirašyta Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, kuri įsigaliojo 1997 metais ir galiojo dešimtmetį. Šis susitarimas nustato teisnius bendradarbiavimo rėmus, prekybos ir ekonominius ryšius, kurie yra ES ir Rusijos santykių centrinė ašis. 2003 metais Rusija ir ES, turėdamos omenyje 2004 metų ES plėtros bangą, sudarė erdvių paskirstymo partnerystės planą, kuriame numatytas bendradarbiavimas keturiose erdvėse: bendrosios ekonomikos; laisvės saugumo ir teisingumo; išorinio saugumo ir bendroji mokslo, švietimo ir kultūros. Sudarant erdvių pasiskirstymo planą buvo viliamasi, jog tai bus savotiškas mechanizmas padėsiantis ES Rusiją priartinti prie Europos. Nors ES ir Rusijos bendradarbiavimą reglamentuoja nemažas skaičius pasirašytų susitarimų, realiai tarpusavio santykiai neatspindi bendro šalių intereso, kadangi dominuoja Rusijos pragmatiniai nacionaliniai interesai. ES ir Rusijos ekonominis ir energetinis bendradarbiavimas nuosekliai augo ir turi tendencijas dar labiau didėti, šalys yra įvardijamos kaip strateginės partnerės, tačiau Rusijos strateginio bendradarbiavimo vizija nesutampa su ES. Kremlius strateginę partnerystę su ES pirmiausia traktuojama kaip priemonę, padedančią stiprinti Rusijos geopolitines pozicijas tarptautinėje arenoje, tuo tarpu ES teigia, kad strateginė partnerystė turi būti grindžiama ne tik bendrais interesas, bet ir bendromis vertybėmis bei bendru požiūriu. Realiai ES ir Rusijos bendradarbiavimo sąlygas diktuoja Rusija, kadangi bendradarbiavimas vyksta tik tose srityse, kuriose Rusija gali patenkinti savo interesus. Dabartinė ES partnerystė su Rusija yra labiau pragmatiška nei strateginė, turint omenyje strateginės partnerės suvokimą ES lygmenyje, nes pirmoje vietoje atsidūrė bendri ekonominiai interesai, o esminių pokyčių demokratijos, laisvos rinkos ekonomikos ar žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse pasiekti praktiškai nepavyksta. Rusija puoselėja imperialistines ambicijas ir atmeta lygiaverčio bendradarbiavimo galimybes. Dabartinė Kremliaus vykdoma politika remiasi Putino doktrina, kurios esminė nuostata yra politinės ir teritorinės įtakos susigrąžinimas bei Rusijos, kaip įtakingo galios centro įvaizdžio daugiapoliame pasaulyje įtvirtinimas. Atsižvelgiant į tokias Kremliaus politines nuostatas ir siekius, ES vykdoma kaimynystės politika, siekis pačią Rusiją labiau priartinti prie Europos, NATO plėtra, demokratizacijos procesų stiprinimas ir panašios iniciatyvos valstybėse, kurias Rusija įvardija kaip savo interesų zoną, Rusijos yra traktuojamos kaip keliančios grėsmę jos nacionaliniams interesams ir užkerta kelią bet kokiam glaudesniam ir platesniam ES ir Rusijos bendradarbiavimui.
The European Union and Russia cooperation is based oneself on a several agreements. The EU and Russia concluded a Partnership and Co-operation Agreement in 1994 which was signed in 1997 and expired in was 2007. This agreement defines the framework of the legal, trade and economic cooperation which is the key in EU-Russia relations. In 2003, the EU and Russia agreed to reinforce their cooperation by creating in the long term four common spaces – common economic space; a common space of freedom, security and justice; a space of co-operation in the field of external security; and a space of research, education, and cultural exchange. These four spaces are called to intensify practical cooperation in important areas with the aim to bring down barriers and integrate Russia with the EU at an advanced level. However the EU Russia cooperation is highly pragmatic and serves for the Russia national interests more than for the common EU Russia interests. Economic and energetic cooperation has been at a very high level in recent years, EU and Russia are describes as strategic partners, however Russia treats the strategic partnership as a measure for strengthen its geopolitical position and EU treats that strategic partnership should be based on the recognition of the mutual interests and values. In spite of all agreements, the real cooperation with Russia is more pragmatic than strategic since it reflects in the first place common economic interests without achieving major results as regards human rights and the rule of law. Russia has imperialistic ambitions and attempts to revive the hegemony of the post-Soviet space and it seeks to restore itself as a great power in a multipolar world. Current Kremlin policy is based on a Putin’s doctrine and rejects the equal cooperation with the EU. Moreover, the implementation of the European neighbourhood policy, NATO enlargement as such as EU efforts to bring Russia closer to the Europe and to integrate it with the EU at an advanced level, also the initiatives such as strengthening democracy, security and stability in post-Soviet union countries are treated as a threat for Russia national interests. This Kremlin position is seriously complicating EU efforts to determine its relations with Russia, especially in the long term.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121657
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.