Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121360
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kazlauskaitė, Asta
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvumo sąsajos su dėmesingumu
Other Title: Preschool children aggressiveness in correlation with attentiveness
Extent: 61 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: agresyvumas;dėmesys;berniukai;mergaitės;aggressiveness;attentiveness;boys;girls
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti sąsajas tarp agresyvumo ir dėmesingumo ikimokykliniame amžiuje. Šiuo darbu siekiama nustatyti ar ikimokyklinio amžiaus vaikų dėmesio išsivystymas yra susijęs su jo agresyvumu. Taip pat buvo siekiama palyginti agresyvumo ir dėmesingumo sąsajas tarp berniukų ir mergaičių bei tarp skirtingo ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tyrimas buvo atliekamas naudojant T. M. Achenbach ir L. Rescorla vaikų elgesio aprašą. Šis aprašas buvo pateiktas šimtas trisdešimt penkiems dviejų Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų trejų – šešerių metų amžiaus vaikų tėvams. Jie turėjo pažymėti teiginius, kurie dažniausiai pastebimi jų vaiko elgesyje. Tyrimas atskleidė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų agresyvumas priklauso nuo dėmesingumo. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad ikimokyklinio amžiaus berniukai yra agresyvesni negu to paties amžiaus mergaitės, o mergaitės yra dėmesingesnės negu berniukai. Tiek berniukų, tiek mergaičių dėmesingumas turi įtakos jų agresyviam elgesiui. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad trejų – ketverių metų vaikai yra agresyvesni negu penkerių – šešerių metų vaikai. Tiek trejų – ketverių, tiek penkerių – šešerių metų vaikų agresyvumui reikšmės turi jų dėmesingumas.
The purpose of the present study was to establish the correlation between aggressiveness and attentiveness at preschool age. The study aims to determine if the development of preschool children attentiveness is related to aggressiveness. The study also aims to compare aggressiveness and attentiveness correlation between boys and girls as well as in various age groups of preschool children. The study was carried out using T.M. Achenbach and L. Rescorla child behavior checklist. The mentioned checklist was presented to a hundred and thirty five parents of children aged 3 through 6 in two Kaunas preschool institutions. The parents were asked to tick the statements which were most frequent in their child’s behavior. The study revealed that preschool children aggressiveness depends on attentiveness. Also, study revealed that preschool boys are more aggressive then girls of the same age, and girls are more attentive then boys. Both boys’ and girls’ attentiveness influences their aggressive behavior. The results of the study revealed that children at the age of 3 or 4 are more aggressive than children at the age of 5 or 6. Aggressiveness in both groups of children is influenced by their attentiveness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121360
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.