Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121090
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Žalgirytė-Skurdenienė, Jurgita
Title: Vadovų subjektyvios gerovės ryšys su emociniu intelektu ir suvokiamu socialiniu palaikymu
Other Title: Relationship of leader‘s subjective well-being with their emotional intelligence and perceived social support
Extent: 63 p.
Date: 16-Jan-2015
Keywords: Vadovas;subjektyvi gerovė;emocinis intelektas;suvokiamas socialinis palaikymas;Leader;subjective well-being;emotional intelligence;perceived social support
Abstract: Tyrimo tikslas - ištirti vadovų subjektyvią gerovę, emocinį intelektą bei suvoktą socialinį palaikymą ir nustatyti jų tarpusavio ryšį. Tyrime dalyvavo 230 respondentų (120 moterų ir 110 vyrų). Pagal užimamas pareigas tiriamieji pasiskirstė: 121 vadovų (61 vadovių moterų ir 60 vadovų vyrų ) ir 109 pavaldiniai (60 pavaldinių moterų ir 49 pavaldiniai vyrai). Buvo apklausta daugiau nei trisdešimt skirtingų profesijų atstovų iš visos Lietuvos. Tyrime naudotos metodikos: Pasitenkinimo gyvenimu skalė (SWLS Satisfaction with Life Scale; Ed Diener, 1985); Klausimynas tiriamojo emocijų išreikštumui matuoti (PANAS-X Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form; D. Watson, L. A. Clark, 1999), Emocijų įvertinimo skalė (The Assesing Emotions Scale; Schutte N.S., Malouff J.M., Bhullar N., 2009) ir Socialinio palaikymo klausimynas (The Medical Outcomes Study Social Support Survey; C. D. Sherbourne, A. L Stewart, 1991). Vadovių moterų didesnė subjektyvi gerovė siejasi su aukštesniu emociniu intelektu. Vadovų vyrų didesnė subjektyvi gerovė siejasi su aukštesniu emociniu intelektu, o didesnis teigiamas emocingumas siejasi su tokiais emocinio intelekto aspektais kaip aukštesnis emocijų suvokimas, savo ir kitų žmonių emocijų valdymas bei emocijų panaudojimas. Vadovų moterų ir vyrų didesnė subjektyvi gerovė siejasi su didesniu bendru socialiniu palaikymu bei informaciniu socialiniu palaikymu, instrumentiniu socialiniu palaikymu. Vadovų vyrų didesnė subjektyvi gerovė siejasi su didesniu instrumentiniu socialiniu palaikymu. Vadovių moterų aukštesnis emocinis intelektas siejasi su didesniu emociniu bei bendru socialiniu palaikymu. Taip pat vadovių moterų aukštesnis emocinis intelektas siejasi su didesniu instrumentiniu socialiniu palaikymu. Vadovų emocinį subjektyviosios gerovės aspektą prognozuoja labiau išreikštas savo ir kitų žmonių emocijų valdymas bei emocijų panaudojimas (teigiamą emocingumą prognozuoja stipriau išreikštas kitų žmonių emocijų valdymas, neigiamą emocingumą prognozuoja silpniau išreikštas savo emocijų valdymas bei stipriau išreikštas emocijų panaudojimas).
The aim of the study was to explore Leaders’ Subjective Well-Being, Emotional Intelligence and Perceived Social Support and to identify the relationship between all these three constructs. The study included 230 respondents (120 female and 110 male); 121 of these respondents were leaders (61 females and 60 males) and 109 subordinates (60 females and 49 male). The respondents were employers with different professions from all over Lithuania. Research methods: Satisfaction with Life Scale (Ed Diener, 1985), PANAS-X Positive and Negative Affect Schedule – Expanded Form (D. Watson, L. A. Clark, 1999), The Assessing Emotions Scale (Schutte N.S., Malouff J.M., Bhullar N., 2009) and The Medical Outcomes Study Social Support Survey (C. D. Sherbourne, A. L Stewart, 1991). The findings of the research suggest that higher subjective well-being for female leaders’ is related to higher emotional intelligence. Male leaders’ higher subjective well-being is related to higher emotional intelligence and at the same time higher positive affectivity is related to such factors of emotional intelligence as higher perception of emotions, self-emotion management and well-practiced emotion regulation of others. Leaders’ both male and female higher subjective well-being is related to higher general social support, informational social support and instrumental social support. Male leaders’ higher subjective well-being is related to higher instrumental social support. Higher emotional intelligence for female leaders is related to emotional and general social support. As well female leaders’ higher emotional intelligence is influenced by higher instrumental social support. In general leaders’ emotional subjective well-being aspect is predicted by higher self-emotion management and well-practiced emotion regulation of others (positive affectivity is predicted by strong management of emotions of others, negative affectivity is influenced by weak self-emotion management and strong use of own emotions).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121090
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.