Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120984
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Karaliūnas, Karolis
Title: Konkurencinės aplinkos vertinimas: Baltijos šalių rinkų atvejis
Other Title: The Assessment of Competitive Environment: The Case of Baltic Markets
Extent: 94 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Konkurencija;konkurencinė aplinka;konkurencinės aplinkos vertinimas;konkurencijos rinkoje intensyvumas;Baltijos šalių rinkos;Competition;competitive environment;the assessment of competitive environment;competition intensity in the market;Baltic markets
Abstract: Pagrindinis darbo tikslas – pateikti modelį, kurį pritaikant būtų galima įvertinti Baltijos šalių rinkų konkurencines aplinkas ir išsiaiškinti, kurioje rinkoje tūrėtų būti įvesta naujoji paslauga. Darba susideda iš trijų pagrindinių dalių: 1) teorinė konkurencingumo, konkurencinio pranašumo ir konkurencinės aplinkos analizė ir jų vertinimo metodai; 2) metodologija ir konkurencinės aplinkos Baltijos šalių rinkose analizė; 3) empyrinė konkurencinės aplinkos Baltijos šalių rinkose analizė pritaikant modifikuotą modelį ir jos rezultatai. Analizė yra atlikta pritaikant modifikuotą modelį, kuris pristatytas išanalizavus teoriją nagrinėjančią konkurencinės aplinkos vertinimo metodus ir jų trūkumus. Šis modelis yra pritaikytas analizuojant Baltijos šalių rinkas, norint įvertinti jų konkurencinę aplinką prieš įvedant naują paslaugą. Modelis gali būti pritaikytas ir analizuojant kitų šalių rinkas
The main objective of the thesis is to introduce the model which allows to assess the Baltic’s markets in terms of competitive environment and implies in which market the new service should be introduced. The thesis consists of three main parts: 1) theoretical analysis of competitiveness, competitive advantage and competitive environment concepts and its evaluation methods; 2) methodology and analysis of the situation in terms of competitive environment in Baltic states’ markets; and 3) the empirical analysis of competitive environment in Baltic states’ markets by applying modified model and its results. The analysis is done by applying the modified model’s framework, which is presented after the theoretical analysis of competitive environment assessment tools and their shortages. The framework is applied to assess Baltic markets in terms of competitive environment for introduction of a new service. It can be also applied for other markets
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120984
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
karolis_karaliunas_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Until 2021-05-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.