Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120962
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Palavinskaitė, Agnė
Title: Socialinių medijų reikšmė krizių komunikacijoje: „Maxima Latvija“ atvejis
Other Title: The meaning of social media in crisis communication: the case of „Maxima Latvia“
Extent: 73 p.
Date: 14-Jan-2015
Keywords: krizė;"Maxima";krizių komunikacijos strategijos;socialinės medijos;crisis;"Maxima";crisis communication strategies;social media
Abstract: Naujosios informacinės ir komunikacinės technologijos, o ypatingai socialinės medijos, kurios, visų pirma, išpopuliarėjo kaip beprecedentė galimybė palaikyti visuomeninius santykius asmeniniame lygmenyje nepaisant laiko ir erdvės ribų, šiandieną veikia ne tik tarpasmeninę komunikaciją. Tai, kad socialinės medijos gali būti labai efektyviai taikomos marketingo komunikacijoje, organizacijos įvaizdžio formavime ar, tiesiog, dvipusio ryšio su auditorijomis palaikymui, nėra naujiena, tačiau, tik visai neseniai (ypač Lietuvos kontekste) mokslininkai atkreipė dėmesį į tai, kad socialinės medijos gali būti ypatingai efektyvios krizinėse situacijose. Šiame darbe analizuojama socialinių medijų reikšmė organizacinių krizių komunikacijos procesuose. Siekiant išsiaiškinti kaip „Maxima“ naudojo socialines medijas krizės laikotarpiu, išsikeltas tikslas - išsamiai išanalizuoti „Maxima Latvija“ komunikaciją konkrečios krizės metu,̨ atkreipiant dėmesį į socialinių medijų panaudojimą ir išgryninti šių medijų svarbą bei potencialą, panašių situacijų metu parengiant rekomendacijas. Atliekant tyrimą buvo derinami skirtingi medžiagos surinkimo metodai: (1) analitinis – aprašomasis: analizuojant ir aprašant užsienio ir Lietuvos autorių mokslinius darbus atskleidžiamas tyrimo probleminis laukas, susipažįstama su esminiais klausimais ir dilemomis, kuriuos bandoma toliau gvildenti empirinio tyrimo metu; (2) empirinė darbo dalis pagrįsta kokybinio tyrimo tradicija, taikant atvejo tyrimą (angl. case study), siekiant atkurti konkretaus atvejo, „Maxima Latvija“ organizacijos, nuoseklią krizės eigą bei suprasti organizacijos elgseną krizės laikotarpiu ir ekspertinio interviu metodą, siekiant išsamiai įvertinti konkretaus atvejo, „Maxima Latvija“, situaciją Lietuvoje.
Social media, which notably became popular as an unprecedented opportunity to maintain relations on a personal level regardless the time and space limits, today affects not only interpersonal communication. The fact that social media platforms can be very effective tool for marketing communication, building an image of organization or simply maintaining two-way communication with audiences, not new, but only recently (especially in the context of Lithuania) researches drew attention to the fact that social media can be particularly effective in crisis situations. This diploma paper analyses the meaning of social media in organizational crisis communication processes. In order to examine how “Maxima“ has used the platforms of social media during the crisis period, the aims of this paper, is to analyze the “Maxima Latvia” crisis situation emphasizing the importance of social media in crisis communication processes and to develop recommendations for the application of social media in crisis situations. The empirical work is based on qualitative research tradition. In order to restore the consistent development of the “Maxima Latvija” crisis there was used case study method and in order to understand the behavior of organization in time of crisis there was used a method of expert interview to fully appreciate particular case of “Maxima Latvia” situation in Lithuania. According to the results of research it can be stated that despite the fact that “Maxima” is named as a market leader and the largest employer in Baltic countries, in time of the crisis organization managed to made a lot of mistakes while communicating with stakeholders and failed to use the phenomena of social media. The research showed that among various social media platforms, organization only uses “Facebook” social network, which is mostly used by organization for marketing aims. In a period of the crisis organization in total put six messages related with the topic of the crisis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120962
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.