Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120823
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSimanaitienė, Raimonda-
dc.contributor.authorSkripkaitė, Daiva-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:12:01Z-
dc.date.available2020-12-22T21:12:01Z-
dc.date.issued2011-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120823-
dc.description.abstractMagistro baigiamajame darbe „Veltinio tradicijos ir sklaidos galimybės Lietuvoje“ nagrinėjamas veltinis, jo kilmė, istorinė raida, tradicijos ir paplitimas Lietuvoje, Europoje bei visame pasaulyje. Taip pat aprašomos pagrindinės vėlimo technikos ir dekoravimo būdai. Aptariamos Lietuvoje vykstančios veltinio parodos ir simpoziumai, viešos veltinio vėlimo akcijos ir demonstracijos, veltinio instaliacijos bei performansai, kurių pagrindinis elementas yra veltinys. Veltinio parodų, simpoziumų pagrindinis tikslas- šios tekstilės rūšies tradicijų tąsa, populiarinimas, pasikeitimas kūrybine patirtimi, informacine medžiaga, sukurtų kūrinių eksponavimas įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. Darbe nagrinėjamas šiuolaikinis profesionalus ir mėgėjiškas veltinio menas, aptariamos šiuolaikinio veltinio meno pristatymo galimybės visuomenei. Aptariama menininkų, išradingai naudojančių savo darbuose veltinį, kūryba. Kadangi velti gali ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai, darbe pristatomi veltinį Lietuvoje praktikuojantys dailininkai profesionalai bei veltinio populiarintojai mėgėjai, tautodailininkai; aptariami jų surengti veltinio darbų pristatymai bei parodos. Parodomos plačios šios technikos taikymo ne tik profesionalų, bet ir mėgėjų kūryboje galimybės. Veltinys šiuo metu tampa itin naudojamas šiuolaikinio meno instaliacijose, performansuose, eksperimentinėje animacijoje, interjero ir eksterjero pano, kuriant unikalias medžiagas drabužių dizainerių kolekcijoms, meno terapijoje, socialiniuose projektuose, edukacijoje. Darbe nagrinėjamas ir dailės galerijų panaudojimas turizmui, bei aptariama šiuolaikinio veltinio meno pristatymo galimybės visuomenei, siūlant ekskursiją į tekstilės galeriją „Balta“, esančią Kauno Senamiestyje. Svarbiausias ekskursijos tikslas- apsilankyti tekstilės galerijoje, kurioje istoriškai, teoriškai bei praktiškai susipažįstama su veltiniu, jo technikomis, pasisemiama patirties iš veltinį išmanančių propaguojančių dailininkų bei kartu nuveliama keletas mėgėjiškų dirbinių. Įdomios, edukacinės ekskursijos, kuriose kuriami ir eksponuojami veltinio technika atliekami kūrybiniai darbai, tai- įdomi galimybė geriau susipažinti su veltiniu ir jį populiarinančiais menininkais bei įsigilinti į Lietuvos tekstilės tradicijas. Tokiu būdu keliamas kultūrinis bei meninis visuomenės lygmuo, atgaivinamos senosios tekstilės (šiuo atveju veltinio) tradicijos, plečiamos kultūrinio turizmo galimybės.lt
dc.description.abstractThe research object of the Master Thesis “Felt Traditions and Promotion Possibilities in Lithuania” is felt, its origins, historical development, traditions and spread in Lithuania, Europe and all over the world. The thesis reveals the main felting techniques and decoration methods and introduces organised in Lithuania felt exhibitions and symposiums, public felting actions and demonstrations, felt installations and performances in which basic element is felt. The main objective of felt exhibitions and symposiums is follow-up and popularisation of such textile traditions as well as exchange of creative experience, information material and demonstration of the textile items in different places throughout Lithuania and abroad. The thesis deals with modern professional and amateur felt craft, discusses possibilities of modern felt craft introduction to society. The thesis includes the review of creation of artists inventively using felt in their works. Since felting may be done not only by professionals, but also by amateurs, the thesis introduces Lithuanian professional artists using felt in their works as well as felt promoters amateurs and folk artists and organised by them felt works displays and exhibitions. The thesis reveals a wide field for application of such techniques not only by professionals, but also by amateurs. Presently felt becomes very popular in modern art installations, performances, experimental animation, interior and exterior panel, for the creation of unique materials used for clothing designer collections, art therapy, social projects and education. The thesis deals with issues connected to art gallery application for tourism purposes and possibility of modern felt craft introduction to the public by means of a suggested excursion to textile gallery “Balta”, located in the Old Town of Kaunas city. The main objective of the excursion is to visit the textile gallery and to gain historical, theoretical and practical knowledge about felt and its techniques and to take the experience from skilled and felt art promoting artist by making several amateur works under their supervision. Interesting, educational excursions during which creative works are made using felt techniques and are displayed. It is an interesting opportunity to learn more about felt and artists who propagate this craft and to go deeper into Lithuanian textile traditions. Consequently, cultural and artistic level of the society is increased, old textile traditions (in this instance felt) are recovered, cultural tourism potential is developed.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent82 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectveltinyslt
dc.subjecttradicijoslt
dc.subjectsklaidalt
dc.subjectfelten
dc.subjecttraditionen
dc.subjectspreaden
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleVeltinio tradicijos ir sklaidos galimybės Lietuvojelt
dc.title.alternativeFelt traditions and promotion possibilities in Lithuaniaen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptMenų fakultetas-
crisitem.author.deptMenotyros katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.