Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120201
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Zailskas, Vytautas
Title: Lietuvių šnekos vizemų vizualizavimas
Other Title: Lithuanian speech visemes visualization
Extent: 54 p.
Date: 30-May-2011
Keywords: lietuvių šneka;vizema;vizemos;vizualizavimas;vektorių transformacija;Lithuanian speech;visemes;viseme;visualization;vector transformation
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojama lietuvių šnekos vizemų vizualizacijos problema, tiriami lietuvių kalbos vizemų vizualizacijos požymiai, galimybės koduoti SAMPA kodais analizė, analizuojami programinės įrangos kūrimo metodai ir algoritmai. Sukurtas algoritmas sprendžiantis lietuvių šnekos vizemų vizualizacijos problemą. Pasirinktas kompiuterinės grafikos tipas, tinkantis iškeltiems tikslams įvykdyti – vektorinė grafika. Sukurti du vektorių transformacijos metodai, išanalizuoti jų skirtumai ir praktinio panaudojimo galimybės. Sukurta programinė įranga įgalinanti vartotoją kurti vizemas, jas transformuoti ir derinti jų vaizdavimo trukmę įvairiais koeficientais ir vykdyti animaciją pagal pasirinktą transformacijos metodą. Sudarytos penkios vizemos ir dviejų lietuviškų žodžių animacijos, kurių pagalba atliktas tyrimas parodantis darbo ir metodų realizavimo kokybę bei pritaikomumą.
In this final Master's thesis work features of Lithuanian speech visemes visualization are analyzed. Possibility of coding with SAMPA codes, software methods and algorithms are inspected. Type of computer graphics is picked, which is suitable for software objectives – vector graphics. Two transformation methods for vector graphics are created and their differences and practical usability are analyzed. Software for visemes creation, transformation and tuning of their duration and duration of transformation between visemes is created and described. The main purpose of this software is to animate Lithuanian speech by the method selected. Five visemes for two Lithuanian words animation is created. Using these visemes research has been done which is showing the quality of realization and adaptability of this software.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120201
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.